• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

penetrate

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 8336

PENETRATE = ['penitreyt] verb
1 içine girmek, işlemek * eşanlamlı : pierce, enter, bore, pervade, percolate, impregnate, infiltrate, invade
İngilizce örnek : The arrow has penetrated into his arm.
Türkçe çevirisi : Ok koluna saplandı.
İngilizce örnek : The bullet penetrated into the wall.
Türkçe çevirisi : Kurşun duvara saplandı.
İngilizce örnek : The drill penetrated the earth's crust.
Türkçe çevirisi : Sondaj aleti yerkabuğuna girdi.
2 sızmak * eşanlamlı : permeate, seep

1: 0 ms