• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

katman

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 4425

ad / noun

anatomi

biyokimya

hekimlik / medicine

isim / noun – geology

nükleer fizik

KATMAN = (katman nedir; katman ne demek; katman İngilizcesi) 1. Birbiri üzerinde bulunan yassıca maddelerin her biri, tabaka. 2. jeol. Altında veya üstünde olan kayaçlardan gözle veya fiziksel olarak az çok ayrılabilen, kalınlığı 1 santimetreden az olmayan tortul kayaç birimi, tabaka. 3. top. b. Bir toplum içinde makam, şöhret, meslek vb. bakımdan ayrılan topluluklardan her biri, tabaka.

KATMAN = (katman nedir; katman ne demek; katman İngilizcesi) 1. genel uygulayım: bk. kat 1. 2. yerbilim, madencilik: Altında ve üstünde bulunan kayaçlardan gözle ya da fiziksel olarak ayrılabilen, kalınlığı 1 cm. den az olmayan tortul kayaç birimi.

KATMAN = (katman nedir; katman ne demek; katman İngilizcesi) Altında ve üstünde bulunan kayaçlardan gözle ya da fiziksel olarak az çok açıkça ayrılabilen, kalınlığı 1 cm'den az olmayan tortul kayaç birimi.

KATMAN = (katman nedir; katman ne demek; katman İngilizcesi) Atom çekirdeğini kuşatan elektron içerikli katlardan her biri.

KATMAN = (katman nedir; katman ne demek; katman İngilizcesi) Birbiri üzerine serilmiş, yayılmış ya da kimyasal olarak oluşmuş, varlığı kimyasal ve fiziksel yöntemlerle belirlenebilen özdek bölgesi.

KATMAN = (katman nedir; katman ne demek; katman İngilizcesi) bk. tabaka, kat.

KATMAN = (katman nedir; katman ne demek; katman İngilizcesi) Evrenin, belirli özelliklere göre parçalandığı kesimlerden her biri.

KATMAN = (katman nedir; katman ne demek; katman İngilizcesi) Kulaç.

katman = derm [öz Türkçe - eski terim]

katman = lamina [öz Türkçe - eski terim]

katman = stratum [öz Türkçe - eski terim]

katman = sınıf [öz Türkçe - eski terim]

katman = tabaka [öz Türkçe - eski terim]

katman = tunika [öz Türkçe - eski terim]

katman = tünika [öz Türkçe - eski terim]

katman = zümre [öz Türkçe - eski terim]

katman = tabaka [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms