• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

intikal

Türkçe - İngilizce

İNTİKAL = (intikal nedir; intikal ne demek; intikal İngilizcesi) Bir mal üzerindeki tasarruf hakkının, kanun ile belli kimselere geçmesi.

İNTİKAL = (intikal nedir; intikal ne demek; intikal İngilizcesi) Miras olarak babadan çocuğuna kalma.

İNTİKAL = (intikal nedir; intikal ne demek; intikal İngilizcesi) 1. Bir yerden başka bir yere geçme, geçiş. 2. Anlama, kavrama: «Onu son gördüğümde de öyle yaptım. İntikali yerinde idi. Güldü. O da bana birkaç fıkra anlattı.» - H. Taner. 3. Miras olarak babadan çocuğuna kalma. 4. fiz. Öteleme. 5. ruh b. Geçişim.

İNTİKAL = (intikal nedir; intikal ne demek; intikal İngilizcesi) geçiş.

intikal = geçiş [eski terim - öz Türkçe]

intikal = geçme [eski terim - öz Türkçe]

intikal = göçme [eski terim - öz Türkçe]

intikal = göçüş [eski terim - öz Türkçe]

intikal = kavrama [eski terim - öz Türkçe]

1: 0 ms