• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

inheritance

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 5223

INHERITANCE = [in'heritıns] noun
kalıt, miras * eşanlamlı : heritage, legacy, bequest, patrimony
İngilizce örnek : He gave part of his inheritance to charity.
Türkçe çevirisi : Mirasının bir kısmını hayır kurumuna verdi.
İngilizce örnek : If you can prove that you're of age, you will receive your inheritance.
Türkçe çevirisi : Reşit olduğunu ispat edebilirsen mirasını alırsın.
İngilizce örnek : Hasan's inheritance meant that he could give up work.
Türkçe çevirisi : Hasan’ın mirası, işten ayrılabileceği anlamına geliyordu.

INHERITANCE = nasıl okunur, okunuşu /in'heritıns/ isim

1: 0 ms