• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

descent

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 5261

toplumbilim

vatandaşlık

DESCENT = [di'sent] noun
1 iniş, inme, alçalma * eşanlamlı : fall, decline, drop * karşıtanlamlı : ascent
İngilizce örnek : The plane began its descent.
Türkçe çevirisi : Uçak inişe başladı.
2 soy, nesil * eşanlamlı : ancestry, parentage, heredity, lineage
İngilizce örnek : He is of Armenian descent.
Türkçe çevirisi : O, Ermeni soyundandır.
3 baskın * eşanlamlı : attack, assault, raid, invasion

DESCENT = nasıl okunur, okunuşu /di'sent/ isim

ilgili sözler / related words

1: 0 ms