• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

grasp

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 5089

GRASP = [gra: sp] verb
1 yakalamak, kavramak, tutmak * eşanlamlı : hold, grip, clasp, clutch, grab, seize * karşıtanlamlı : release
İngilizce örnek : He grasped her left hand firmly and pulled her up slowly.
Türkçe çevirisi : Onun sol elini sımsıkı tuttu ve onu yavaş yavaş yukarı çekti.
2 anlamak, kavramak * eşanlamlı : understand, comprehend, take in, see, perceive
İngilizce örnek : I couldn't quite grasp what he meant.
Türkçe çevirisi : Ne demek istediğini tam olarak anlayamadım.
¤ noun
1 sıkı sıkı tutma, kapma * eşanlamlı : grip, clasp, hold, clutches
İngilizce örnek : He lost his grasp of the rope, and fell down into the hole..
Türkçe çevirisi : İpi elinden kaçırdı ve çukura düştü.
2 anlama, kavrama * eşanlamlı : understanding, comprehension, realization, perception
İngilizce örnek : His grasp of the stock exchange is very impressive.
Türkçe çevirisi : Onun borsayı anlaması çok etkileyici.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms