• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

grasp

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 5089

ana kullanım 1

01. yakalamak 02. kavramak 03. tutmak 04. anlamak 05. akıl erdirmek 06. aklı ermek 07. asılmak 08. kapmak 09. avuçlamak 10. el atmak 11. elinde sımsıkı tutmak 12. idrak etmek 13. ihata etmek 14. intikal etmek 15. yapışmak 16. zapt etmek

ana kullanım 2

01. sıkı sıkı tutma 02. kapma 03. yakalama 04. elin yetişebileceği mesafe 05. kavrama 06. anlama 07. anlayış 08. kavrayış 09. el 10. idrak 11. ihata 12. intikal 13. kabza 14. pençe 15. sıkı tutma 16. sımsıkı tutma 17. tahakküm 18. tutma

hekimlik

01. avuçlamak

GRASP = [gra: sp] verb
1 yakalamak, kavramak, tutmak * eşanlamlı : hold, grip, clasp, clutch, grab, seize * karşıtanlamlı : release
İngilizce örnek : He grasped her left hand firmly and pulled her up slowly.
Türkçe çevirisi : Onun sol elini sımsıkı tuttu ve onu yavaş yavaş yukarı çekti.
2 anlamak, kavramak * eşanlamlı : understand, comprehend, take in, see, perceive
İngilizce örnek : I couldn't quite grasp what he meant.
Türkçe çevirisi : Ne demek istediğini tam olarak anlayamadım.
¤ noun
1 sıkı sıkı tutma, kapma * eşanlamlı : grip, clasp, hold, clutches
İngilizce örnek : He lost his grasp of the rope, and fell down into the hole..
Türkçe çevirisi : İpi elinden kaçırdı ve çukura düştü.
2 anlama, kavrama * eşanlamlı : understanding, comprehension, realization, perception
İngilizce örnek : His grasp of the stock exchange is very impressive.
Türkçe çevirisi : Onun borsayı anlaması çok etkileyici.

GRASP = nasıl okunur, okunuşu /gra:sp/ eylem

ilgili sözler / related words

1: 1 ms