• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

establish

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 1719

ana kullanım

01. kurmak 02. tesis etmek 03. yerleştirmek 04. kanıtlamak 05. doğruluğunu ortaya koymak 06. tanıtmak 07. kabul ettirmek 08. koymak 09. resmileştirmek 10. saptamak 11. belirlemek 12. sağlamak 13. temin etmek 14. artırmak 15. çıkarmak 16. güçlendirmek 17. iş bulmak 18. işe yerleştirmek 19. kırmak 20. meydana getirmek 21. oluşturmak 22. önemini belirtmek 23. sağlamlaştırmak 24. tasarlamak 25. tasdik etmek 26. tayin etmek 27. tespit etmek 28. gerçekleştirmek 29. ihdas etmek 30. onaylamak 31. pekiştirmek 32. takrir etmek 33. yapmak

havacılık

01. saplamak

hukuk

01. yerleşmek

tarım

01. ihdas

ticaret

01. açmak

ESTABLISH = [i'stebliş] verb
1 kurmak, tesis etmek * eşanlamlı : found, start, form, institute, set up, settle, plant, base, install
İngilizce örnek : A new university will soon be established in this city.
Türkçe çevirisi : Bu şehirde yakında yeni bir üniversite kurulacak.
İngilizce örnek : That research centre was established five years ago.
Türkçe çevirisi : O araştırma merkezi beş yıl önce kuruldu.
İngilizce örnek : The ship has established contact with the submarine.
Türkçe çevirisi : Gemi, denizaltı ile irtibat kurdu.
2 yerleştirmek
3 kanıtlamak * eşanlamlı : prove, substantiate, confirm, certify, support * karşıtanlamlı : refute

ilgili sözler / related words

1: 0 ms