• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

difficulty

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 1437

DIFFICULTY = ['difikılti] noun
zorluk, güçlük * eşanlamlı : hardship, worry, trouble, arduousness
İngilizce örnek : I had a lot of difficulty in finding a place to park.
Türkçe çevirisi : Park edecek bir yer bulmakta çok güçlük çektim.
İngilizce örnek : I had a lot of difficulty in starting the car.
Türkçe çevirisi : Arabayı çalıştırmakta çok güçlük çektim.
İngilizce örnek : The patient stood up with difficulty.
Türkçe çevirisi : Hasta güçlükle ayağa kalktı.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms