• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

gedik

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 9413

askeri

isim / noun – military

sıfat / adjective

gedik = gap [öz Türkçe - eski terim]

gedik = hiyatus [öz Türkçe - eski terim]

GEDİK = (gedik nedir; gedik ne demek; gedik İngilizcesi) 1. (gap) Bir düzey üstündeki yıkık, çatlak veya aralık 2. Osmanlı İmparatorluğunda 18. yüzyılın başlarında İstanbul'da mal ve hizmet gereksinimlerinin karşılanmasında oluşan istem-sunum dengesizliğini gidermek amacıyla belirli bir zenaat ya da ticareti yapabilmek için devletçe verilen ayrıcalık ve bu ayrıcalık karşılığında alınan bir tür vergi.

GEDİK = (gedik nedir; gedik ne demek; gedik İngilizcesi) 1. Bahçe, bağ kapısı. 2. Bahçe ya da tarlalara hayvanların geçmemesi için yapılan engeller, çit.

GEDİK = (gedik nedir; gedik ne demek; gedik İngilizcesi) 1. Bir düzey üstündeki yıkık, çatlak veya aralık, rahne: «Kalenin gedikleri / Şekerdir yedikleri» -Halk türküsü. 2. Dağ geçidi. 3. mec. Boşluk, eksiklik: «... kanunların gediğinden alabildiğine yararlanıp küpünü doldurmuş bir açıkgözdü.» -H. Taner. 4. mec. Güçlük, güç durum: Gedikten kurtulmak. 5. ask. Yarma saldırısında düşman mevzilerinde açılan yer. 6. tar. Bir işi yapmak, bir şeyden yararlanmak yolunda verilen hak, imtiyaz. 7. esk. Eksik dişli.

GEDİK = (gedik nedir; gedik ne demek; gedik İngilizcesi) 1. Büyük kurumlarda ve saraylarda, sayıları belli ve değişmez hizmet yerleri, görev ve ayrıcalıkları. 2. Esnafa, zanaatlarını uygulayabilmeleri için verilen izin ya da ayrıcalık belgesi.

GEDİK = (gedik nedir; gedik ne demek; gedik İngilizcesi) 1. Dükkan ya da kahve kiralarken verilen para. 2. Dükkân başkasına devredilirken içinde bırakılan mal.

GEDİK = (gedik nedir; gedik ne demek; gedik İngilizcesi) 1. Eksik, noksan, ihtiyaç. 2. Çatlak, yarık.

GEDİK = (gedik nedir; gedik ne demek; gedik İngilizcesi) 1. Kitaplıktaki dermede doldurulması beklenen boşluk ya da boşluklar. 2. Kaynakçada, özellikle geri dönüşlü çalışmalarla doldurulması gereken boşluk ya da boşluklar.

GEDİK = (gedik nedir; gedik ne demek; gedik İngilizcesi) 1. Köyün ya da çiftliğin arazisinin dörtte biri. 2. 320 dekarlık alan.

GEDİK = (gedik nedir; gedik ne demek; gedik İngilizcesi) 1. Yolların görülebilen yeri, ufuk. 2. Sınır.

GEDİK = (gedik nedir; gedik ne demek; gedik İngilizcesi) Ağzı yamuk (kimse).

GEDİK = (gedik nedir; gedik ne demek; gedik İngilizcesi) bk. Ses gediği.

GEDİK = (gedik nedir; gedik ne demek; gedik İngilizcesi) Sokak.

GEDİK = (gedik nedir; gedik ne demek; gedik İngilizcesi) Yüksek yer, tepe.

gedik = rahne [Türkçe - Osmanlıca]

ilgili sözler / related words

1: 0 ms