• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

chronic

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 2885

CHRONIC = ['kronik] adjective
müzmin, süreğen * eşanlamlı : continuous, persistent, constant, permanent, incurable, sustained, unending, eternal, everlasting * karşıtanlamlı : temporary
İngilizce örnek : Hepatitis is a chronic illness.
Türkçe çevirisi : Hepatit kronik bir hastalıktır.

1: 0 ms