• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

regular

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 1449

ana kullanım

hekimlik

REGULAR = ['regyulı] adjective
1 düzgün, muntazam * eşanlamlı : steady, rhythmic, set, established, orderly, methodical, systematic * karşıtanlamlı : irregular
İngilizce örnek : You must take regular exercise.
Türkçe çevirisi : Düzenli idman yapmalısın.
İngilizce örnek : Her husband eats something whenever he is hungry, but she has regular meals.
Türkçe çevirisi : Kocası her ne zaman acıkırsa bir şey yiyor, ama kendisi düzenli yemekler yiyor.
2 nizami * eşanlamlı : usual, habitual, normal, customary, routine, standard, conventional, ordinary * karşıtanlamlı : unusual
3 muvazzaf
* regular flight = tarifeli uçuş

1: 0 ms