• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

zinde

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 9786

sıfat / adjective

ZİNDE = (zinde nedir; zinde ne demek; zinde İngilizcesi) Dinç, canlı, diri, sağlam: «Gerçi bıyıkları kırlaşmış ise de vücudu zinde.» - = M. Ş. Esendal.

zinde = dinç [eski terim - öz Türkçe]

zinde = canlı [Osmanlıca - Türkçe]

zinde = diri [Osmanlıca - Türkçe]

zinde = sağlığı yerinde [Osmanlıca - Türkçe]

1: 0 ms