• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

sound

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 787

ana kullanım

01. arızasız 02. derin uyku 03. derinliğini ölçmek 04. gelmek 05. mantıklı 06. seslenmek

ana kullanım 1

01. görünmek 02. çalmak 03. öttürmek 04. ötmek 05. ses çıkarmak 06. iskandil etmek 07. derinliğini yoklamak 08. ağız aramak 09. derine dalmak 10. gibi görünmek 11. göstermek 12. ilan etmek 13. izlenim bırakmak 14. kaçmak 15. keşfetmek 16. sergilemek 17. sesle bildirmek 18. sonda salmak 19. sondaj yapmak 20. sondalamak 21. soruşturmak 22. yiyesi gelmemek 23. ağzını aramak 24. araştırmak 25. belli etmek 26. çalınmak 27. etki bırakmak 28. muayene etmek 29. ne düşündüğünü anlamaya çalışmak 30. ses vermek 31. sesi gelmek 32. sonda ile yoklamak 33. sondayla bakmak 34. söylemek 35. tınlamak

ana kullanım 2

01. sağlam 02. kusursuz 03. iyi halde 04. sağlıklı 05. salim 06. esen 07. emin 08. güvenilir 09. geçerli 10. deliksiz 11. mışıl mışıl 12. ses 13. gürültü 14. ses erimi 15. etki 16. izlenim 17. boğaz 18. sonda 19. mil 20. akıllıca 21. berelenmemiş 22. çanıltı 23. deliksiz olarak 24. deniz geçidi 25. derin 26. derin derin 27. doğru 28. iyi durumda 29. kanuni 30. kıymetli 31. mükemmel 32. sada 33. sağ 34. sağlı 35. seda 36. selen 37. sıhhatli 38. sıhhatte 39. şamata 40. şiddetli 41. ün 42. yanlış olmayan 43. zinde 44. anlam 45. avaz 46. bozulmamış 47. emniyetli 48. esaslı 49. haliç 50. iyi 51. kale gibi 52. kavi 53. koy 54. kuvvetli 55. melodi 56. muteber 57. oturaklı 58. pek 59. sahih 60. sapasağlam 61. selim 62. sert 63. sonda ile muayene 64. temiz 65. yasal 66. yerinde

balıkbilim

01. balığın yüzme kesesi 02. solungaç

bilişim

01. sesli

denizcilik

01. derinlik ölçmek 02. iskandil atmak 03. iskandil yapmak

dilbilim

01. söylemek 02. telaffuz etmek

hekimlik

01. dalgı 02. sondayla muayene 03. sondayla muayene etmek

inşaat

01. çürüksüz 02. kavi

iş dünyası

01. gibi gelmek 02. akla uygun 03. elverişli

madencilik

01. derinliğini yoklama 02. sağlamlığının derecesini kontrol amacıyla tavanı taklamak

müzik

01. akis perde 02. melodi

reklam

01. sesli

ticaret

01. emniyetli

turizm

01. adayı anakaradan ayıran veya iki büyük suyu birleştiren su

1: 0 ms