• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

active

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 936

adjective / sıfat 6

adjective / sıfat 7 – grammar

noun / ad – grammar

ACTIVE = ['ektiv] adjective
1 faal, çalışkan, etkin, canlı, aktif * eşanlamlı : energetic, vigorous * karşıtanlamlı : lazy, inactive
İngilizce örnek : His son is an active child.
Türkçe çevirisi : Oğlu aktif bir çocuk.
İngilizce örnek : Only active young men can climb the highest mountains.
Türkçe çevirisi : Sadece enerjik genç adamlar en yüksek dağlara çıkabilir.
İngilizce örnek : She has an active social life.
Türkçe çevirisi : Faal bir sosyal yaşamı var.
İngilizce örnek : The volcano has not been active for thousands of years.
Türkçe çevirisi : Yanardağ binlerce yıldır aktif değil.
2 dilb. etken

ilgili sözler / related words

active about active absorption active account active acquire active aerial active air defence active air defense active air-cooled thermal pile active aircraft active alarm active alkali active analysis active and inactive forms active and passive active and passive corruption active anode active antenna active application active area active army active array active array technology active aspect active assets active bacterium active balance active balance of trade active ballistic missile defence active ballistic missile defense active basin area active body control active bond active border active braking time active bus priority active button active buyer active buying active cable active call active cambium active capacity active capital active caption active carbon active carbon filter active cave active cell active center active centers active central differential active centre active centre differential active centres active change active channel active chart active chilled beam active chlorine active chlorine compounds active chromatin sequence active circulation active cleaning equipment active coating active code page not available from con device active coil active coke zone active collaboration active collecting active commerce active communication satellite active communications satellite active component active computer active conductor active connection active connections active conservation active constraint active construction methods in permafrost active continental margin setting active control active control of vibration active converter active cooling active cornering enhancement active corruption active countermeasure active countermeasures active critic temperature active current active cylinder control active data frame active debt active defence active defense active demand active deposit active desktop active detection system active detector active detergent substance active device active differential active directory browser active directory services interface active directory viewer active document active documents active door reflector active driving system active dry yeast active duty active duty for training active duty general active duty officer active earth pressure active ecm active electric filters active electric network active electrode active electronic countermeasures active element active elements active employee active end active energy active energy meter active energy neter active energy saving active engine fault active error active escort active euthanasia active excretion active exercise active exposure active failure active fault active fax modem active fax modem type active federal service active feeders active file active filter active filters active float active focus active fold active force generation test active forces active form active front steering active frost active fuel length active fuel management active galactic nuclei active galactic nucleus active galaxies active galaxy active gas active gateway active graphics active green space active handling active handling system active head restraint active hero active high active homing active homing guidance active homing guided torpedo active hub active hydrogen active hyperemia active hyperlink active ice wedge active imagination active immunasation active immunity active immunization active implantable medical device active implantable medical devices active in active inflammation active infrared detection (system) active ingredient active ingredients active insured active intermodulation active interview active introversion active inventory record active involvement active ir detection (system) active jamming active labour market active labour market policies active labour market programmes active language active language knowledge active lateral pressure coefficient active lattice active layer active layer in permafrost areas active layer outside permafrost areas active leaf active learner active learning active learning approach active learning method active leg active level active line active line time active lines active lines per picture active link active liquid-refrigerant thermal pile active list active list of personnel active listening active location system active locomotory system active log format active loudspeaker active low active loyalty active macro active magic active maintenance time active male homosexual active manager active manpower supply active margin active market active mass active master file active master item active material active matrix active matrix display active matrix display device active matter active measures active medical device active medium active member active menace active metabolism active metal brazing active metals active metaphor active method active method of construction active mine active mission active mixer active modem active modification active modules active moiety active monetary policy active money active money depots active monitoring active movement active mud active national guard active natural immunity active network active neutrality active nitrogen active node active noise control active noise control system active notam active nutation damping system active nutrients active object active officer active opening active operation screen active operator profile active opposition active order active organic matter active oxygen active oxygen content active page active parking brake active participant vessels active participle active partner active pedagogy active person active personality principle active pharmaceutical ingredient active phased array radar active phased-array radar active picture area active picture period active pixel region active pixel sensor active placebo active plate material active population active potential active power active power relay active presentation active pressure active pressure condition active principle active printer active priority active problem active product active program active psychotherapy active public transport priority active queries active radar active rankine pressure active rankine state active rate active ratio active reading active receive active record active records active recovery site active recreation active redundancy active reflector active region active regret active repeater active report active response active risk active rock glacier active roll control active roll control system active roll over protection active rollover protection active root area active root zone active rope active runway active safety active safety systems active sales active sampling active satellite active satellite defence active satellite defense active school active search active section active securities active selection active selling active sensing system active sensor active serum active server pages active server pages active service active service system active sessions active sheet active sheets active signal active signal priority active silt active site active site events active site see active site active skid and traction control multimode active slip plane active slip system active society active software active soil active soil pressure active soil pressure coefficient active solar energy system active solar heating active solar systems active solvent active sonar active speculator active spreading center setting active stabilite control active stability control active stabilizator active state of plastic equilibrium active status active steering active stock active storage active storage capacity active structure active subject active substance active substrate active surface active surface of sliding active survey active suspension active suspension system active system active tag active tags active tasks active teaching active teaching methods active template active tendon control active therapy active thermokarst active threads active threat active thrust of earth active title bar active torque transfer system active tourism active tracer gas active tracking system active trade balance active training cast active transducer active transmission active transport active transport comparison active treatment active truck active tunnels active unemployment active unit active use active users active valence active valve control system active valve lift system active vehicle fleet active verb active vibration suppression active video line active view active vocabulary active voice active volcano active volt-amperes active voltage active warm-up active warning indication active water homing active way point active way-point active web active wheel speed sensor active window active window border active window help active wire active wiretapping active work tool active workbook active yaw control active yaw system active zone active zone of well all active templates an active manager an active mind an active volcano anionic surface active agent annual active duty for training artifically acquired active immunity asset retired from active use assets retired from active use be active be alert and active be on active service become active becoming active being active biologically active substance call for active duty capillary active capillary active substance catalytically active coating cationic surface active agent chat is active chemically active chemically active or toxic chronic active hepatitis cis active

1: 1 ms