• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

yedek

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 3524

ad / noun

bilim teknik

denizcilik

sıfat / adjective

YEDEK = (yedek nedir; yedek ne demek; yedek İngilizcesi) Gerektiğinde bir nesnenin yerine konulmak ya da aşınmış ve işe yaramaz hale gelmiş olanı ile değiştirilmek üzere ayrılan o nesnenin tıpkısı.

YEDEK = (yedek nedir; yedek ne demek; yedek İngilizcesi) 1. Kahve ocaklarında kullanılan kapaklı, kısa kulplu bakır kap. 2. Çinko ibrik.

YEDEK = (yedek nedir; yedek ne demek; yedek İngilizcesi) 1. Yularından çekilerek götürülen boş binek hayvanı. 2. Hayvanı yedeğe alan ip, yular. 3. sf. Bir şeyin gereğinde kullanılmak için elde bulundurulan, asıl karşıtı. 4. sf. Gereğinde kullanılmak için fazladan bulundurulan, ayrılmış olan: «Demir çekme kapının yedek anahtarını ona armağan edip usulca cebine soktu.» -L. Tekin. 5. ed. Redif.

YEDEK = (yedek nedir; yedek ne demek; yedek İngilizcesi) Arabayı çeken çatal ağaç.

YEDEK = (yedek nedir; yedek ne demek; yedek İngilizcesi) Asıl oyuncunun yerine çıkan oyuncu.

YEDEK = (yedek nedir; yedek ne demek; yedek İngilizcesi) Bazı koşuklarda dizelerin sonuna ulanan nazımlı ve kısa parçalara halk edebiyatında yedek, divan edebiyatında ziyade denir. «Sen kim gelesin meclise bir yer mi bulunmaz Baş üzre yerin var.» Burada ikinci dize yedektir.

YEDEK = (yedek nedir; yedek ne demek; yedek İngilizcesi) Ekmekçilerin, odun çatmak için kullandıkları demir uçlu kürek.

YEDEK = (yedek nedir; yedek ne demek; yedek İngilizcesi) Elle çekilip götürülen hayvan.

YEDEK = (yedek nedir; yedek ne demek; yedek İngilizcesi) İp, kayış, zincirden yapılan yular, yuların elle tutulan bölümü.

YEDEK = (yedek nedir; yedek ne demek; yedek İngilizcesi) Kağnılarda boyunduruğu oka bağlayan ağaç çivi.

YEDEK = (yedek nedir; yedek ne demek; yedek İngilizcesi) kaim şey (bk. yedek nesne, yerine geçen nesne).

YEDEK = (yedek nedir; yedek ne demek; yedek İngilizcesi) Koşuklarda uyaktan sonra yinelenen aynı anlamdaki sözcük, ek ya da takı.

YEDEK = (yedek nedir; yedek ne demek; yedek İngilizcesi) Koyunlara takılan iri çan.

YEDEK = (yedek nedir; yedek ne demek; yedek İngilizcesi) Madensel bilezik.

YEDEK = (yedek nedir; yedek ne demek; yedek İngilizcesi) Yarışa katılamayan yarışçının yerini alacak olan koşucu.

YEDEK = (yedek nedir; yedek ne demek; yedek İngilizcesi) Yedekte görülen at.

yedek = ihtiyat [öz Türkçe - eski terim]

yedek = rezerv [öz Türkçe - eski terim]

yedek = stand-by [öz Türkçe - eski terim]

yedek = standbay [öz Türkçe - eski terim]

yedek = ihtiyât [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms