• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

relief

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 1781

ana kullanım

01. ferahlama 02. rahatlama 03. kurtarma 04. kurtuluş 05. yükünü hafifletme 06. takviye kuvvetleri 07. iç rahatlığı 08. iç ferahlığı 09. avuntu 10. yardım 11. imdat 12. çare 13. derman 14. nöbet değiştirme 15. nöbeti devralan kişi 16. kabartma 17. rölyef 18. bağış 19. yardım parası 20. derde derman 21. fasıla 22. ferah 23. ferahlık 24. görev postası 25. hafiflik 26. haksızlığın telafisi 27. ilaç 28. kabartma iş 29. nöbet postası 30. rahatlık duygusu 31. rölöve 32. sıkıntıdan kurtarma 33. sosyal yardım 34. tahfif 35. vergiden muaf para 36. ara verme 37. belirginlik 38. destek 39. engebe 40. engebelik 41. hafifleme 42. hafifletme 43. işten kurtulma 44. nöbet devri 45. nöbeti alan kimse 46. rahatlatma 47. sadaka 48. sıkıntıdan kurtarma ya da kurtulma 49. sıkıntıdan kurtulma 50. teselli 51. tezat

askeri

01. görevden ayırma 02. nöbet değişmesi

çevrebilim

01. arazi şekli 02. reliyef

fizik

01. rahatlatma

haritacılık

01. yükselti

havacılık

01. arazinin maket haritası veya kabartma harita 02. ayırma 03. oluk 04. oyuk 05. serbest kalma

hukuk

01. mağduriyetin giderilmesi 02. önlem 03. dava ile iddia olunan şey 04. iane 05. sadaka 06. telafi 07. vergide muafiyet

inşaat

01. hafifletme 02. yükünü alma 03. arazi topografyası 04. rahatlatma

iş dünyası

01. adli yardım 02. yedek 03. ihtiyat 04. muafiyet

kazıbilim

01. kabartma bezek

metalbilim

01. giderim

teknik

01. boşaltma 02. arazi topografyası 03. boşaltmak 04. düşürme 05. engebe

toplumbilim

01. destek

turizm

01. orada bulunmayan birisinin yerini alan

vergi

01. istisna 02. vergi istisnası

yerbilim

01. arıza 02. engebe

1: 0 ms