• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

atmosfer

Türkçe - İngilizce

isim / noun

atmosfer = buğuyuvar [eski terim - öz Türkçe]

atmosfer = havaküre [eski terim - öz Türkçe]

atmosfer = havayuvarı [eski terim - öz Türkçe]

ATMOSFER = (atmosfer nedir; atmosfer ne demek; atmosfer İngilizcesi) 1. gökb. Yeri veya herhangi bir gök cismini saran gaz tabakası, gaz yuvarı. 2. gökb. Hava yuvarı. 3. mec. İçinde yaşanılan ve etkisinde kalınan ortam, hava: «Ben akşama kadar ruhunu sarmış olan facia atmosferinden kurtulmak isterim.» - B. Felek. 4. fiz. Basınç birimi olarak kullanılan, 15 °C'de deniz yüzeyinde, 76 santimetre uzunluğunda ve tabanı 1 santimetrekare olan cıva sütununun ağırlığı (1 kilogram 33 gram).

ATMOSFER = (atmosfer nedir; atmosfer ne demek; atmosfer İngilizcesi) Bazı gök cisimlerinin etrafını saran gaz tabakasına verilen ad.

ATMOSFER = (atmosfer nedir; atmosfer ne demek; atmosfer İngilizcesi) bk. hava yuvarı.

ATMOSFER = (atmosfer nedir; atmosfer ne demek; atmosfer İngilizcesi) bk. havayuvar.

ATMOSFER = (atmosfer nedir; atmosfer ne demek; atmosfer İngilizcesi) Isıl işlem fırınlarında kullanmak için, belirli bir amaca göre oluşturulmuş olan gaz ya da gazlar karışımı.

ilgili sözler / related words

adiyabatik atmosfer aerodinamik açıdan değersiz üst atmosfer katmanı alevlenebilir atmosfer allis-chalmers denetimli atmosfer tepkimeci alt atmosfer tabakası amonyak temelli atmosfer arık atmosfer atmosfer abzorplaması atmosfer aşındırması atmosfer ayar noktası atmosfer basıncı atmosfer basıncı bin hectpascal atmosfer basıncı bin milibar atmosfer basıncı değişimine bağlı diş ağrısı atmosfer basıncı ölçer atmosfer basıncı ölçümü atmosfer basıncına dayanıklı ince pencere atmosfer basıncının ölçüm birimi atmosfer basınç birimi atmosfer basınç sensörü atmosfer basınçlı besleyici atmosfer bileşeni atmosfer bileşimi atmosfer bilgini atmosfer bilgisi atmosfer bilgisi ile ilgili atmosfer bilimci atmosfer bilimi atmosfer bilimi ile ilgili atmosfer boşluğu atmosfer bulanıklığı atmosfer bulanıklılığı atmosfer çizgisi atmosfer değişimi kaydı atmosfer değişimi yazımı atmosfer deliği atmosfer denetimi atmosfer dışı nükleer patlama atmosfer dışı patlama atmosfer dışı uzay atmosfer dışı uzay çevresi atmosfer dışındaki boşluk atmosfer direnci atmosfer dolaşımı atmosfer elektriği atmosfer etkenleri atmosfer etkileri atmosfer etkilerine dayanıklı atmosfer etkisi atmosfer etkisinde bekletme atmosfer etkisiyle ayrışma atmosfer fazla basıncı atmosfer fiziği atmosfer frenlemesi atmosfer ışıklandırması atmosfer ışıkları atmosfer içinde esneme ile ilgili atmosfer içinde gerilme ile ilgili atmosfer ile ilgili atmosfer kademesi egzoztu atmosfer karıştırması atmosfer kimyası atmosfer kirlenmesi atmosfer kirliliği atmosfer kirlilik belirteci atmosfer kirlilik monitörü atmosfer kirlilikölçeri atmosfer kontrollü soğuk hava deposu atmosfer korozyonu atmosfer koşulları atmosfer koşulları haslığı atmosfer mikrofonu atmosfer ozonu atmosfer özelliği kaydı atmosfer paraziti atmosfer percereleri atmosfer radonu atmosfer sıcaklığı atmosfer soğurması atmosfer soğurumu atmosfer suyu atmosfer şartlarına karşı dayanıklı atmosfer tabakası atmosfer tozluluğu atmosfer türbülansı atmosfer üreteci atmosfer üretimi atmosfer üst katmanı üzerine güneş etkisi incelemesi atmosfer üstü basınç atmosfer üstündeki basınç atmosfer üstündeki buhar basıncı atmosfer ve dışındaki boşluk atmosfer yayılması atmosfer yenileme atmosfer yoğunluğu barometrik atmosfer barotropik atmosfer bir partiden olmanın getirdiği atmosfer denetimli atmosfer denetlenmiş atmosfer dinamik kontrollü atmosfer depolama doymuş atmosfer duyulur atmosfer egzotermik atmosfer egzotermik temelli atmosfer eksotermik atmosfer eksotermik temelli atmosfer elektrikli atmosfer endotermik atmosfer endotermik temelli atmosfer etkisiz atmosfer fiili atmosfer fizyolojik atmosfer genel atmosfer dolaşımı genel atmosfer sirkülasyonu global atmosfer araştırma programı global atmosfer araştırması programı hazırlanmış atmosfer hissedilir atmosfer homojen atmosfer ısıalan atmosfer ısıalan temelli atmosfer ısısalan atmosfer ısısalan temelli atmosfer ısısalan-ısıalan temelli atmosfer ısıveren atmosfer ısıveren temelli atmosfer ısıveren-ısıalan temelli atmosfer indirgen atmosfer indirgeyici atmosfer izotermal atmosfer karbonlayıcı atmosfer karbonsuzlaştırıcı atmosfer kışın atmosfer etkisinde bırakma kondisyonlanmış atmosfer kontrol edilen atmosfer kontrollü atmosfer kontrollü atmosfer depolama kontrollü atmosfer konteyneri kontrollü atmosfer taşımacılığı koruyucu atmosfer modifiye atmosfer modifiye atmosfer ambalajlama modifiye atmosfer ambalajlaması modifiye atmosfer depolama modifiye atmosfer konteyneri modifiye atmosfer paketleme modifiye atmosfer paketleme tekniği nitrürleyici atmosfer normal atmosfer normal atmosfer basıncı nötr atmosfer nötür atmosfer odun kömürü temelli atmosfer oksijen giderici atmosfer oksijenden yetersiz atmosfer oksitleyici atmosfer oksitsizleyici atmosfer onbeş atmosfer yüzdesi orta atmosfer tabakası politrop atmosfer redükleyici atmosfer sanayi atmosfer yenimi sandart atmosfer basıncı serbest atmosfer seyreltik atmosfer standart atmosfer su buharına doymuş atmosfer sıcaklığı ve basıncı tesirli atmosfer türdeş atmosfer uçuşa akili atmosfer ulusal okyanus ve atmosfer yöneltimi uluslararası standart atmosfer üçta bir atmosfer yüzdesi üst atmosfer tabakası üst atmosfer ve uzay ortamı varsıl atmosfer yansız atmosfer yerdeki atmosfer basıncı yerle atmosfer arasındaki akım yukarı atmosfer yukarı atmosfer haritaları yüksek basınçlı atmosfer kütlesi yükseltgen atmosfer yükseltgeyici atmosfer zayıf atmosfer zengin atmosfer zenginleştirici atmosfer

1: 2 ms