• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

hava

Türkçe - İngilizce

önek

hava = ambians [öz Türkçe - eski terim]

hava = ambiyans [öz Türkçe - eski terim]

HAVA = (hava nedir; hava ne demek; hava İngilizcesi) (sinema, televizyon) Belirli bir çevreye, başka çevrelerden ayrı, değişik bir özellik sağlayan öğelerin oluşturduğu bütün.

HAVA = (hava nedir; hava ne demek; hava İngilizcesi) 1. Türkü ezgisi. 2. Bölgelerin özel ezgisi ile söylenen türkü (Eğin havası, Urfa havası., gibi).

HAVA = (hava nedir; hava ne demek; hava İngilizcesi) Dramatik durumu, karakterler, konuşma, dekor, giyim-kuşam, ışık, müzik aracılığıyla bir oyunun özelliğini, tinsel iklimini ortaya çıkaran öğe.

HAVA = (hava nedir; hava ne demek; hava İngilizcesi) Dramatik durumun tinsel iklimini ortaya çıkaran öğe. Bu, kişiler, konuşmalar, dekor, giysi, donatımlıklar, sahne eşyaları, ışıklama, müzik ve benzeri öğelerin yardımıyla elde edilir.

HAVA = (hava nedir; hava ne demek; hava İngilizcesi) Koruyucu atmosfer kullanılmayan ve yüzeysel kabuklanmanın önemli olmadığı anlarda, doğal fırın atmosferi olarak kullanılan ortam.

HAVA = (hava nedir; hava ne demek; hava İngilizcesi) Oylumca % 78 azot, % 21 oksijen, % 0.94 soy gazlarla karbon dioksit vb. gazlardan oluşmuş, yeryuvarı çevreleyen ve içinde canlıların yaşayabileceği gaz karışımı.

HAVA = (hava nedir; hava ne demek; hava İngilizcesi) Yeryuvarını saran uçun ve uçuk katmanın oluşturduğu akışkan ortam.

hava = âb [Türkçe - Osmanlıca]

hava = ân [Türkçe - Osmanlıca]

hava = anâsır-ı erba'a [Türkçe - Osmanlıca]

hava = cevv [Türkçe - Osmanlıca]

hava = havâ [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms