• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

sing

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 4060

SING = [sing] verb
sang [seng], sung [sang]
1 (şarkı) söylemek * eşanlamlı : carol, chant, croon
İngilizce örnek : She is singing a beautiful song.
Türkçe çevirisi : Güzel bir şarkı söylüyor.
İngilizce örnek : She sang beautifully.
Türkçe çevirisi : Güzel şarkı söyledi.
İngilizce örnek : He is singing in the bath.
Türkçe çevirisi : Banyoda şarkı söylüyor.
2 ötmek, şakımak * eşanlamlı : chirp
İngilizce örnek : The birds are singing joyfully in the trees.
Türkçe çevirisi : Kuşlar ağaçlarda neşeyle şarkı söylüyor.
3 uğuldamak

SING = nasıl okunur, okunuşu /sing/ eylem [past tense : sang, past participle : sung, -ing : singing]

1: 0 ms