• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

shy

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 9281

SHY = [şay] adjective
utangaç, çekingen, ürkek * eşanlamlı : bashful, retiring, timid * karşıtanlamlı : bold
İngilizce örnek : He is too shy to go to parties.
Türkçe çevirisi : Partilere gidemeyecek kadar utangaç.
İngilizce örnek : She was too shy to talk.
Türkçe çevirisi : Konuşamayacak kadar utangaçtı.
İngilizce örnek : She didn't speak to him, possibly because she was so shy.
Türkçe çevirisi : Onunla konuşmadı, büyük bir olasılıkla çok çekingendi.

1: 0 ms