• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

az

Türkçe - İngilizce

ilgili sözler / related words

-den az -den az değil -den az sonra -den az zaman sonra -den çok az farkı olan -den daha az -den geriye çok az iz kalmıştır -den geriye çok az iz ulaşmıştırr -den geriye çok az kalıntı kalmıştır -den geriye çok az kalıntı ulaşmıştırr -den hiç de az değil -e az değer vermek -in değeri/önemi az olmak acınacak miktarda az ücret ağır ateşte az kabarcıklı suda kaynatmak ağırlığı az olan insan akciğerlere daha az hava grişine neden olan solunum sayısındaki azalma akıcılığı çok az alıcının az alıcının az satıcının fazla olması alıcının çok satıcının az olması alıcısı çok satıcısı az piyasa alınan vergilerin çok az olduğu ülke alışılmış miktardan az alışılmış miktardan daha az alkol derecesi az içki almancayı çok az konuşur./sadece çok az almanca konuşur an az yakıt anlamı az belli olan anlayana sivrisinek saz anlamayana davul zurna az araba az benzin sarfediyor araba yükünden daha az arzı az olan üretim faktörleri atın taşıyacağı azami ağırlığın en az yüz kırk kilo olduğu engelli koşu ayda bir defadan daha az ayda bir kereden daha az ayda bir kezden daha az ayda bir seferden daha az aydan az bir zamanda az (ses) az (zaman) az açık az açındırılmış az açındırma az adamlı az alaşımlı çelikler az alınıp satılan hisse senedi az alkol karıştırılmış az alkol katmak az ama öz konuşmak az aralıklı az artış az artiş az ayrıntı az az az az vermek az bakımlı az bakımlı akü az basık dağılım az basıklık az basmak az başarılı az başarılılar az belirgin az besinli az beslenmiş az bildirim az bilgi ve deneyimi olan kişiler bilgili ve deneyimlilerden daha çok tehlikeye atılırlar az bilinen az bilinen yol az bilinmek az bilme az bir az bir bölüm az bir çoğunluk az bir çoğunlukla az bir çoğunlukla kazanmak az bir değeri olmak az bir derecede az bir dereceye kadar az bir farkla az bir farkla kazanmak az bir farkla önde olmak az bir farkla yenmek az bir gayretle az bir istisna ile az bir mesafe az bir miktar az bir olasılıkla az bir para az bir süre az bir şey az bir zaman için az birimli az bitümlü fazla küllü kömür az bitümlü kömür az buçuk az buçuk bilgi az buçuk fransızca bilir az budaklı az bulmak az bulunan az bulunan elementler az bulunan mal az bulunan şeyin değeri az bulunduğu için çok değerli şey az bulunma az bulunmak az bulunur az bulunur bir vazo az bulunur bitkiler az bulunur kimse az bulunur leziz yiyecek az bulunur lezzetli yiyecek az bulunur parça az bulunur şey az bulunur yiyecek az bulunurluk az bulutlu az buruşur az buz değil az buz olmamak az buz şey değil az bükülmüş pamuk ipliği az büzülür taban az ciro az cümle ile az çabayla çok şey üretme yasası az çalışan işçi az çalışanı olan az çırpılmış ve az yağlı krema az çiçekli az çiçekli yalancı fındık az çok az çok dememek az çok gerçek az çok sonuç elde etme az çok yakın bir gelecekte az çözünür az da olsa az da olsa ... var az daha az daha inanıyordum az daha onu eziyordum az daha ölüyordu az dallı az dayanıklı az dayanıklı ikmal maddeleri az değer biçilmiş az değer biçmek az değer vermek az değerlenmiş az değerli az değerli maden az değil az değirmenlenmiş pirinç az değişik az deneyimli az dikenli az disk alanı az doldurma az doygun az doymamış yağ asidi az doymuş az doymuş (yağ) az doyurma az doyurmak az doyurulmuş uyarıcı az doz az dönerlik az dumanlı az duyarlı hava hız saati az eğim az eğimli az eğimli çatı az eğimli merdiven az eğimli yamaç az eğimli yüzey az eğitim görme az eğitim görmüş az ekersen az biçersin az el aş kotarır, çok el iş kotarır az eli aşta gör çok eli işte gör az eli aşta gör, çok eli işte gör az erzak az esnek istem az esnek sunum az eşya ile az eşyayla seyahat etmek az eşyayla yolculuk etmek az eşyayla yolculuk yapmak az etkili az etli domuz pirzolası az evvel az ezilmiş tel az farkla kazanmak az farkla yenmek az farklı az fırınlanmış tuğlalar az flotte alan tekne az flotte aldırma az flotte aldırma donatımı az geçirgen kromatografi az gelen miktar az gelir az gelirliler sınıfı az gelişim az gelişme az gelişmiş az gelişmiş bölge az gelişmiş bölgeler az gelişmiş bölgelerin gelişmesini destekleme programı az gelişmiş çocuk az gelişmiş ülke az gelişmiş ülke ekonomileri az gelişmiş ülkeler az gelişmiş yenilik az gelişmişliğin yeni sömürge modeli az gelişmişlik az geliştirme az gelmek az giderle az gidip uz gitmek dere tepe düz gitmek az gitti, uz gitti; dere tepe düz gitti az gören az görenler az görenler dersliği az görenler için görsel araçlar az görenler okulu az görenler sınıfı az görenlere yardım cihazı az görme az görmek az gösterme az gözeli az harcama testi az harcamak az hareket vidası az hasar az hassas alanlar az haşlanmış pirinç az hissedarlı şirket az ışıklama az ışıklamak az ışıklanmış az ışıklı az ışımalı diyot az ışımalı diyot dizisi az için az içki içen az insan üzerinde etkili olmak az invazif az invazif cerrahi az iş az iş çabuk kotarılır az işeme az işin kimseye zararı dokunmaz az işlek az iştah az kaldı az kaldı ölüyordu az kalmak az kalsın az kalsın ayvayı yiyorduk az kalsın beni inandırıyordu az kalsın canını yakıyordu az kalsın düşüyordum az kalsın kaybediyordu az kalsın okka altına gidiyorduk az kalsın olacaktı az kalsın ölüyordu az kalsın yaralanıyordu az kâr az kararlı grafik az karbonlu çelik az karla satış az kârla satmak az katkılı az katlı yapı az kayıp az kayıplı az kaynamış az kaynatılmış az kazan az kaybet az kazan, az kaybet az kesif inkişaf az kılçıklanmış az kıymet takdir edilmiş az kıymet takdir etmek az kızarmış patates cipsleri az kilometre az kilometre yapmış araba az kilometreli az kimse tarafından bilinen az kireçli su az konik segman az konuşan az konuşan adam az konuşan az yanılır az konuşan çok bilir az konuşma az konuşur az köpüklü beyaz şarap az kullanan az kullanılan az kullanılan dar yol az kullanılan yol az kullanma az kullanmak az kurblu kanal az kurşunlu benzin az kültürlü az kültürlü kimse az maharetli az manyetik az manyetik olma az masrafla az masrafla büyük yarar sağlama az masrafla büyük yarar sağlayan az masrafla iyi kazanç getiren az masraflı az masraflı oluş az masraftan kaçıp büyük zarara girmek az metamorfik az meyilli satıh az meyveli az miktar az miktar içki az miktar sert içki katmak (hafif bir içkiye) az miktarda az miktarda bağış az miktarda bal az miktarda bulunduğunda az miktarda bulunmak az miktarda içki az miktarda para az miktarda satış az miktarda su çekimi az miktarda yemek az miktarlarda içilen sert içki (viski vb) az moleküllü hava az nemli hava tabakası az nitelikli işçiler az nüfuslu bölgeler az oksijenli az oksijinli az okuyanlar az olmak az olsun öz olsun az olsun, öz olsun az oranda az oranda katılma az oranda sıvı içeren jel az oranda vermek az ortaklı şirket az otlatma az ömürlü çok yıllık bitki az önce az önce ispatladığımız gibi az önce ispatlandığı gibi az önce ispatlanmış olduğu gibi az önce söylediklerimi anladınız mı az önemi olmak az önemli az ötede az ötedeki az öteye gider misiniz, lütfen? az para az para almak az para ile ağır veya adi işlerde çalıştırılan adam az para verip çok çalıştıran işyeri az para verip çok çalıştırma az para verip çok çalıştırma sistemi az para vermek az paraya çalışmak az paraya çok çalıştıran işveren az parayla az parayla çok çalıştırma az parayla işletmek az parayla yaşamayı becermek az parçacık problemi az parlak az parlak vernik az pişirilmiş az pişirme az pişmiş az pişmiş (et) az pişmiş alabilir miyim az pişmiş hamur az pişmiş tuğla az pişmiş yumurta az pişmiş yumurta ≡ kaynar suda kısa süre pişirilmiş az potasyumlu flogopit az poz müddeti az poz verilmiş az pozlama az rastlanan az rastlanan eleman az rastlanan element az rastlanan madde az rastlanan türler az rastlanır az riskli yatırım az sadakat az sakkarit az sayıda az sayıda (insan) az sayıda hayvan odatma az sayıda kişinin çağrıldığı düğün töreni az sayıda ölü az sayıdaki birkaç satıcının istediği fiyat az sayida az sayidaki az seanslı az sermaye yatırmak az sev uzun sev az seyirci az seyrek az sıkışık az sıvı alımı az sonar az sonra az söyle çok dinle az söyle uz söyle bir yakışacak söz söyle az söyle uz söyle, bir yakışacak söz söyle az söyle, çok dinle az söyle, uz söyle, bir yakışacak söz söyle az söylemek çok söylemekten hayırlıdır az söyler, öz söyler az söyleyen çok rahat eder az sözle anlatılan az sözle çok şey anlatan az süreğen az süren az sürtünmeli alaşım az sürtünmeli kaplama az sürtünmeli makara az sürtünmeli metal az sürtünmeli metaller az sürtünmeli rulman az sürtünmeli yatak az şarj etmek az şekerli kahve az şekerli yiyecek az şey az şeylerle büyük işler başarmak az tahmin etmek az talep edilen ölçüler (giysi, ayakkabı vb) az tamah çok ziyan getirir az tanıma az tanınan az tanınmış kimseler arasında az tehlikeli görev az tehlikeli işyeri az tohumlu az tuzlu az tuzlu çiğ jambon az tuzlu peynir az tuzlu su az tüketen az tüketim az uçucu esterler az uçuculuk az uzağında az ücret ile çalıştırılan işçi az ücret vermek az ücretle çalıştırmak az ücretle çalıştırmak (işçileri) az ücretle uzun süre çalışan işçi az ücretli işçi çalıştırılan iş türleri az üretken az ürün veren fidan az vasıflı göçmen işçi az ve öz az ve öz olarak az ve öz söz kullanılan az veren candan az vergiye tabi mallar az vermek az yağ kullanarak yemek yapma az yağda hızla kızartılarak hazırlanan yemek az yağda hızla kızartılmış az yağda kızarmak az yağda kızartma az yağda kızartmak az yağlı az yağlı (yiyecek) az yağlı devre kesici az yağlı domuz pastırması az yağlı et az yağlı kesici az yağlı krem az yağlı krema az yağlı süt az yankılı az yapraklı az yasla az yatımlı cevher yatağı az yayılma az ye de uşak tut!

1: 2 ms