• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

scale

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 890

SCALE = [skeyl] noun
1 ölçek
İngilizce örnek : The earthquake measured 7.2 on the Richter scale.
Türkçe çevirisi : Deprem Rihter ölçeğine göre 7.2 şiddetinde idi.
2 ölçü, çap * eşanlamlı : proportion, measure
İngilizce örnek : I think you are underestimating scale of the problem.
Türkçe çevirisi : Bence sorunun boyutunu küçümsüyorsun.
3 derece * eşanlamlı : gradation, graduation, degree
5 müz. ıskala, gam * eşanlamlı : gamut
6 balık, vb pulu * eşanlamlı : flake, lamina, layer
İngilizce örnek : Most fish have scales.
Türkçe çevirisi : Çoğu balığın pulu olur.
7 terazi gözü, kefe
¤ verb
tırmanmak, çıkmak * eşanlamlı : climb, mount, ascend * karşıtanlamlı : descend
İngilizce örnek : The prisoners scaled the wall with ladders and escaped.
Türkçe çevirisi : Mahkûmlar merdivenlerle duvara çıkıp kaçtılar.
* scale up (down) = belli bir oranda büyütmek (küçültmek)

SCALE = nasıl okunur, okunuşu /skeyl/ isim

1: 0 ms