• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

derece

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 373

bilişim

kısaltma

DERECE = (derece nedir; derece ne demek; derece İngilizcesi) 1. Viski, likör ve benzeri sıvıların 15. santigrat devinme kertesinde oylumunca kapsadığı saf alkol ki yüzde ya da binde oranıyle değerlendirilir. 2. bir şeyin değerini belirtmek üzere kullanılan ölçü birimi.

derece = aşama [eski terim - öz Türkçe]

derece = basamak [eski terim - öz Türkçe]

derece = kerte [eski terim - öz Türkçe]

derece = grade [öz Türkçe - eski terim]

derece = termometre [öz Türkçe - eski terim]

DERECE = (derece nedir; derece ne demek; derece İngilizcesi) 1) Açı birimi: Bir çemberin 360 eşit parçasından birini gören merkez açı. 2) Sıcaklık birimi: Suyun donma noktası i!e kaynama noktası arasında bir sıcakölçerin yükselme niceliği. 100 derece santigrad olarak kabul edilir ve 100°C ile gösterilir. 3) Denklemler ölçüsü: Bir denklemde bilinmeyenin en büyük üssünün sayı değeri. Örnek: 2 X2 +5 x + 7══0 ikinci dereceden, 2X5 - 7 X2 - 6══0 beşinci dereceden bir denklemdir.4) Genel olarak: Kesikli olarak artma ve eksilmelerde basamak, kerre ya da oran anlamında kullanılır; bağlılık derecesi, aklık derecesi gibi.

DERECE = (derece nedir; derece ne demek; derece İngilizcesi) 1. Bir süreç içindeki durumlardan her biri, basamak, aşama, rütbe, mertebe: «Hukuk tahsilini Paris'te bitirmiş, birinci derece diploma almıştı.» - Ö. Seyfettin. 2. e. Denli, kadar: «Beyoğlu'nda bu derece itibar görmemişti.» - E. E. Talu. 3. fiz. Ölçü aletlerinin ölçeğinde belirtilmiş bulunan başlıca bölümlerden her biri: Sıcakölçerin dereceleri. 4. fiz. Sıcaklıkölçer: «Hastaların ateşini ölçen aletle, dereceyle ancak asker ocağında karşılaşabilirdi.» - N. Hikmet. 5. kim. Bir çözeltinin yoğunluğunu ölçmede kullanılan birim. 6. mat. Bir çemberin üç yüz altmışta birine eşit olan açı birimi: Dik açılar doksan derecedir. 7. sp. Başarı gösterme.

DERECE = (derece nedir; derece ne demek; derece İngilizcesi) 1. Sıcaklık ölçeği birimi, suyun donma noktasını 0, kaynama noktasına 100 sayarak düzenlenen bölmelerin her biri. 2. Açı birimi; bir çemberin çevresi 360 eşit parçaya bölünürse bir parçayı özekten gören açı. 3. Bir denklemdeki terimlerin en yüksek üstlüsünün üst sayısı.

DERECE = (derece nedir; derece ne demek; derece İngilizcesi) 1. Viski, likör ve benzeri sıvıların 15. santigrat devinme kertesinde oylumunca kapsadığı saf alkol ki yüzde ya da binde oranıyle değerlendirilir. 2. Bir şeyin değerini belirtmek üzere kullanılan ölçü birimi.

DERECE = (derece nedir; derece ne demek; derece İngilizcesi) Eski evlerde kalın duvarları oyarak yapılan ve ufak tefek şeyler koymaya yarayan göz, hücre.

derece = aşama [Osmanlıca - Türkçe]

derece = derece [Osmanlıca - Türkçe]

derece = kat [Osmanlıca - Türkçe]

derece = miktar [Osmanlıca - Türkçe]

derece = derece [Türkçe - Osmanlıca]

derece = kademe [Türkçe - Osmanlıca]

derece = kadr [Türkçe - Osmanlıca]

derece = mertebe [Türkçe - Osmanlıca]

derece = mikdar [Türkçe - Osmanlıca]

derece = pâye [Türkçe - Osmanlıca]

derece = radde [Türkçe - Osmanlıca]

ilgili sözler / related words

-de/-da sıcaklık kaç derece -e son derece karşı 180 derece döndür 180 derece geriye dön! 270 derece döndür 360 derece değerlendirme 80 ile 89 derece arasında 90 derece döndür açının derece cinsinden ölçümü açının derece ölçüsü akademik derece alçak derece allah bilir! son derece kuşkulu alt derece alt derece mahkemeye geri göndermek aşağı bir derece ya da mevkiye indirmek aşağı derece aşırı derece aşırı derece bulunmak avrupa toplulukları ilk derece mahkemesi azami derece balon derece baş derece beş derece oturma açılı çift damaklı jant bilimsel derece bimetal derece bir açının derece ölçümü bir derece bir derece daha iyi bir derece üstün olmak bir şey üzerindeki birinci derece ipotek bir şeyden bir derece daha iyi birdenbire zengin yapan son derece karlı bir iş birinci derece birinci derece askeri memnu mıntaka birinci derece askeri yasak bölge birinci derece atriyoventriküler blok birinci derece çalışma birinci derece çizgi birinci derece denklem birinci derece dizge birinci derece doğal sit sınırı birinci derece fiyat farklılaştırması birinci derece füzyon birinci derece ipotek birinci derece ipotek karşılığı tahviller birinci derece iyileşme birinci derece kalp bloku birinci derece kinetiği birinci derece kinetik birinci derece likidite birinci derece mahkemesi birinci derece nirengi birinci derece nivelman birinci derece nivelman noktası birinci derece nivo birinci derece pozitif birinci derece senet birinci derece teminatlı tahvil birinci derece travers birinci derece triangülasyon birinci derece vadi birinci derece ve birinci sırada rehin birinci derece yanal kuvvet değişimi birinci derece yanık birinci derece yetkilendirme görevlisi birinden üstün derece olmak birisinden bir derece daha iyi brass son derece yüzsüz bu derece bu hikaye bir derece su kaldırır bu son derece sinir bozucu bugün sıcaklık kaç derece cebirin ikinci derece denklemlerini inceleyen bölümü çıkma derece çift damağı 5 derece eğimli kanallı jant çift damağı 5 derece oturma açılı yarım kanallı jant çift metal derece çiftmetal derece çözülme derece günü daha aşağı derece davranış temelli derece ölçeği ile değerlendirme yöntemi dayanılmaz derece deha demek, son derece dikkat demektir derece (grade) derece alma koşulları derece almak derece ayrılığı derece ayrımı bağlantı katsayısı derece bağıntısı derece çevirme derece çevirme makinesi derece çevirme plakası derece çizgisi derece çizgisi (alette) derece dağılımı derece derece derece derece -ye değişmek (renk) derece derece artan derece derece azalmak derece derece değişen derece derece değişme derece derece olan derece derece yükselen sıralar derece desteği derece düzeni derece eğimi derece eğitimi derece fahrenhayt derece gösteren derece gün derece gün sayısı derece gün tüketimi derece harcı derece ilişkisi derece indisli çok modlu fiber derece indisli fiber derece kelepçeleri derece kelepçesi derece kelvin derece kenedi derece korelasyonu derece ölçme derece ölçme yordamı derece ölçümü derece santigrad derece sırası derece sırası ölçüsü derece sırasına koyma derece taksimatı derece taksimatlı derece tekerleği derece uzunluğu derece vermek derece ya da sınıfını indirme doğru derece doksan ile doksan dokuz derece arasında dördüncü derece travers dördüncü derece yanık edebiyat fakültesi diploması ile doktora arasındaki bir derece edebiyat vb. dalında lisansüstü derece (master of arts) eğik derece ekipman … derece celsius ekseni etrafında 360 derece dönüsü elektriksel derece elli ile elli dokuz derece arasında en az derece en düşük derece en iyi derece en küçük derece en son derece en uygun derece en üst derece en üstün derece en yakın kutup derece mesafesi en yüksek derece en yüksek derece ya da rütbede olmak en yüksek mertebe ya da derece endüşük derece enküçük derece fahrenhayt derece geçme derece gün derece günlük derece farkı ısınma derece gün ısıtma mevsimi derece günleri ideal derece ikinci derece ikinci derece acente ikinci derece açı kenar ağı ikinci derece atriyoventriküler kalp blokajı ikinci derece boykot ikinci derece denklem ikinci derece denklemi ikinci derece düzeç ikinci derece eğrisi ikinci derece eşitlikler ikinci derece eşitsizliği ikinci derece faydalar ikinci derece fiyat farklılaştırması ikinci derece fonksiyon ikinci derece fonksiyonu ikinci derece formül ikinci derece formülü ikinci derece füzyon ikinci derece gelgit istasyonu ikinci derece gezegen ikinci derece ipotek ikinci derece ipotek istiyorum ikinci derece iş ikinci derece kalp bloku ikinci derece likidite ikinci derece nirengi ikinci derece nivelman ikinci derece nivelman noktası ikinci derece olay ikinci derece program ikinci derece sırt ikinci derece sistem ikinci derece su yolu ikinci derece tali madde ikinci derece taşıyıcılar ikinci derece tepkime ikinci derece tercihli hisse senedi ikinci derece üç terimlisi ikinci derece üçterimlisi ikinci derece yanık ikinci derece yetkilendirme görevlisi ikinci derece yol ikinci derece yüzey ikinci derece yüzeyi ikinci derece zaman etkisi ilk derece ceza mahkemesi ilk derece incelenen ilk derece incelenen davalar ilk derece mahkemesi ilk derece mahkemesi adli yargı adalet komisyonları ilk derece mahkemesi kararı ilk derece mahkemesinde beraat ilk derece teminatlı tahvil indirmek (rütbe- derece vb) indirmek (rütbe, derece vb) iş idaresi dalında lisansüstü derece (master of business administration) jeotermik derece kafesli derece kazanmak (ödül, derece vb) kırk derece güney enlemi kuralsız derece küresel derece maksimum derece master of science fen bilimleri dalında lisansüstü derece menteşeli derece muflu 90 derece dirsek mutlak derece n. derece bileşeni nispi derece o derece o derece ki olumlu derece on sekiz derece onursal derece orta derece orta derece emniyet orta derece hasar orta derece kesintili permafrost orta derece nükleer riziko ölçü derece özel derece programı parçalı derece radyasyon ya da parçacıkları 180 derece açıda saptırmak radyasyon ya da parçacıkların 180 derece açıda sapması renkleri derece derece açmak ya da koyulaştırmak sağlığı son derece iyi santigrad derece santigrat derece selsius derece sıfır derece sıfır derece konum açısı sıfırın altında 3 derece sıfırın altında beş derece sıfırına derece kinetik sıfırıncı derece kinetik sıkı derece sızıntı derece gün sismik derece size yardım ettiğim için son derece memnunum soğutma derece günü son derece son derece ağırbaşlı son derece aptal son derece artmak (satış vb) son derece aşikâr ki son derece başarılı son derece başarılı kimse son derece beceriksiz son derece bitkin veya sarhoş son derece büyük son derece büyük tehlike son derece büyük tehlike içinde son derece cesur son derece ciddi son derece çarpıcı ya da mükemmel şey son derece çekici son derece çok son derece değerli son derece derlitoplu son derece dikkat gerektiren son derece doyurucu son derece dürüst son derece düşük frekans son derece eminim son derece etkilenmiş son derece faal ve ihtiraslı işçi son derece fakir son derece gizli son derece gizlilik içinde son derece gururlandı son derece güvenilir olmak son derece güzel son derece güzel bir kızdır son derece güzel kız son derece heyecanlı din propagandacısı son derece hızlı son derece ilgili son derece ilginç son derece ince son derece iyi son derece iyi bilir son derece iyi bilmek son derece kolay son derece komik son derece korkmuş son derece kötü son derece kötü ve erdemsiz olmak son derece kurnaz son derece küçük son derece küstahça son derece lezzetli son derece memnun son derece memnun oldu son derece memnun olmak son derece minnettar son derece modern son derece mutlu son derece mutlu ya da memnun son derece mutsuz son derece mümkün son derece naziktir son derece nefret etmek son derece önemli son derece önemli çıkarları tehlikeye atmak son derece önemli çıkarları tehlikeyeatmak son derece önemlidir son derece özen göstermek son derece özgün son derece saçma son derece sağlıklı son derece sert önlemlere ya da son çareye başvurmak son derece sıkı toprak tabakası son derece sıkıcı son derece sıkıcı kişi ya da şey son derece soğuk son derece soğukkanlı son derece şanslı son derece şaşırtıcı bir biçimde son derece şık son derece tatlı son derece tehlikeli son derece tehlikeli mallar son derece titiz son derece tutumlu son derece utangaç son derece uyanık bulunmak son derece uygun son derece üzgünüm son derece üzücü son derece üzülmek son derece yaygın son derece yetenekli son derece yoksul son derece yoksulluk içinde son derece yüksek frekans son derece yüksek sesle son derece yüksek sesli son derece yüzsüz son derece zarif son derece zeki son derece zor son derece zorluydu sonuncu ama son derece önemli sosyal derece sön derece şu anki yatıklık iskele tarafa üç derece şu anki yatıklık sancak tarafa dört derece tehlike şiddet derece kategorileri toplumsal derece topolojik derece üçüncü derece üçüncü derece atriyoventriküler kalp blokajı üçüncü derece bileşen üçüncü derece denklemi üçüncü derece fiyat farklılaştırması üçüncü derece füzyon üçüncü derece iş üçüncü derece lattis üçüncü derece likidite üçüncü derece örgü üçüncü derece reaksiyonlar üçüncü derece travers üçüncü derece yanık üçüncü derece yükseklik üst derece vinç motoru derece plakası yarı üçüncü derece latis yarı üçüncü derece örgü yarışmada derece almak yarışta derece almak yetmiş beş derece hattı yüksek akademik derece yüksek derece yüz seksen derece dönüş yapmak yüz seksen derece sapma

1: 11 ms