• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

oran

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 345

eğitim

ORAN = (oran nedir; oran ne demek; oran İngilizcesi) 1. Bir sayının diğer bir sayıya göre büyüklüğünü gösteren bölüm ilişkisi. 2. İki özdek arasında değer, beraberlik ve eşitliği bildiren ölçü. 3. Faiz oranı. 4. Vergilemede, yükümlülerin kazançlarının ne kadarının vergi olarak alınacağını belirleyen sayılar. 5 Bir nüfus ya da altnüfusta özel bir olayın meydana gelmesinin göreli çokluğunu belirtmek için kullanılan özel bir çeşit oran.

oran = miktar [öz Türkçe - eski terim]

oran = nisbet [öz Türkçe - eski terim]

oran = nispet [öz Türkçe - eski terim]

oran = rasyo [öz Türkçe - eski terim]

oran = rate [öz Türkçe - eski terim]

oran = ratio [öz Türkçe - eski terim]

oran = tenasüp [öz Türkçe - eski terim]

oran = titre [öz Türkçe - eski terim]

oran = nisbet [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms