• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

room

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 394

ana kullanım 1

ROOM = [ru: m, rum] noun
1 oda * eşanlamlı : chamber
İngilizce örnek : The room is empty.
Türkçe çevirisi : Oda boş.
İngilizce örnek : The cat is sleeping in the room.
Türkçe çevirisi : Kedi odada uyuyor.
İngilizce örnek : How much did they charge you for the room?
Türkçe çevirisi : Oda için senden ne kadar (para) aldılar?
İngilizce örnek : Unless I have a quiet room I won't be able to do any work.
Türkçe çevirisi : Sessiz bir odam olmazsa hiç iş yapamayacağım.
2 yer * eşanlamlı : space
İngilizce örnek : We don't have room for a bigger table.
Türkçe çevirisi : Daha büyük bir masa için yerimiz yok.
İngilizce örnek : There's no room for sentiment in business deals.
Türkçe çevirisi : İş ilişkilerinde duyguya yer yoktur.

1: 0 ms