• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

poke

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 25376

ana kullanım 1

01. sokmak 02. dürtmek 03. çıkarmak 04. bakmak 05. dürtüştürmek 06. iteklemek 07. köşe bucak aramak 08. kurcalamak 09. aramak 10. araştırmak 11. aylak dolaşmak 12. cinsel ilişkide bulunmak 13. dürtüklemek 14. eşelemek 15. itelemek 16. karışmak 17. karıştırmak 18. müdahale etmek 19. süngülemek 20. tığlamak 21. yumruklamak 22. zımbalamak

ana kullanım 2

01. torba 02. dürtme 03. dürtüş 04. karıştırma 05. kese 06. kesekâğıdı 07. ağırkanlı kimse 08. cep 09. görmeden satın alma 10. itme 11. mıymıy tip 12. oyna 13. şekerciboyası 14. uyuşuk tip 15. vuruş 16. yerleştir 17. yumruk

POKE = [pouk] verb
1 sokmak, dürtmek * eşanlamlı : prod, punch, jab, nudge, shove, push, thrust, stick, stab
İngilizce örnek : The monkey poked a stick down the hole to catch ants..
Türkçe çevirisi : Maymun, karınca yakalamak için deliğe bir çubuk soktu.
2 (up) (ateş) karıştırmak
İngilizce örnek : She sat by the fire, poking the fire.
Türkçe çevirisi : Şöminenin yanına oturdu ve ateşi karıştırdı.
* poke one's nose into sth = burnunu sokmak

1: 0 ms