• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

estimate

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 2437

ana kullanım

ESTIMATE 1 = ['estimeyt] verb
değer biçmek, tahmin etmek * eşanlamlı : evaluate, value, reckon, gauge, guess, appraise, judge
İngilizce örnek : The jeweler estimated the value of the diamond at 10,000 liras.
Türkçe çevirisi : Kuyumcu elmasın değerini 10,000 lira olarak tahmin etti.

ESTIMATE 2 = ['estimit] noun
tahmin, hesap * eşanlamlı : reckoning, rough calculation, approximation, guesstimate, evaluation, valuation, estimation, judgment
İngilizce örnek : I can give you a rough estimate of how many people will be at the wedding ceremony.
Türkçe çevirisi : Sana düğünde kaç kişinin olacağı ile ilgili kaba bir tahminde bulunabilirim.
İngilizce örnek : Will you give me an estimate for redecorating my kitchen?
Türkçe çevirisi : Mutfağımı yeniden dekore etmek için bana tahmini bir rakam söyler misin?

ilgili sözler / related words

classification estimate command budget estimate commander's estimate of the situation composite estimate consistent estimate construction estimate consumer support estimate contractor's estimate correlative estimate of flowrate cost estimate cost estimate of the indicative wastewater investments cost estimate of the indicative water supply investments crop estimate degree estimate detailed estimate error of estimate estimate a price estimate a price for estimate and warn system estimate by eye estimate distance estimate for a job estimate of brightness estimate of cost estimate of costs estimate of damage estimate of error estimate of expenditure estimate of income estimate of risk estimate of terrain estimate of the commander estimate of the situation estimate or estimated estimate the price estimate the value estimate the value of estimate the worth of evacuation time estimate file estimate final estimate final value estimate first revised estimate flash estimate form an estimate form an estimate of high-end exposure dose estimate intelligence estimate intelligence estimate of the situation kernel estimate labour budget estimate labour estimate logistic estimate of the situation maintenance estimate major estimate make a rough estimate markov estimate mean square error of estimate medical estimate mid range estimate minor estimate multi-sensor precipitation estimate national intelligence estimate ocular estimate method omnibus estimate optimal estimate over estimate of costs over-all estimate overall estimate pessimistic time estimate point estimate postcensal estimate pre-design estimate preconstruction estimate predesign estimate preliminary estimate probability estimate project estimate provisional estimate ratio estimate reasonable estimate regression estimate reserve estimate revised estimate rough estimate safe estimate second revised estimate separate ratio estimate standard error cf estimate standard error of estimate standard error of the estimate statistical estimate strategic estimate of situation strategic estimate of the situation supplementary estimate teachers' estimate unbiased estimate watershed-wide estimate when can you give me an estimate wrong estimate

1: 0 ms