• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

muhit

Türkçe - İngilizce

bilim teknik

MUHİT = (muhit nedir; muhit ne demek; muhit İngilizcesi) 1. Çevre, yöre, etraf: «Geniş enginlere, bitmez ufuklara alışan korsanı bu dar muhit sıkıyordu.» - N. Hikmet. 2. mec. Bir kimsenin sürekli ilişkide bulunduğu insanlar topluluğu, çevre: «Büyük bir sevinç içinde olan Mevlâna, artık onu muhitine bağlayabilmek için bir çare düşünmüştü.» - H. Çelebi.

muhit = çevre [eski terim - öz Türkçe]

muhit = ortam [eski terim - öz Türkçe]

muhit = yöre [eski terim - öz Türkçe]

muhit = çevre [Osmanlıca - Türkçe]

muhit = kuşatan [Osmanlıca - Türkçe]

muhit = saran [Osmanlıca - Türkçe]

1: 0 ms