• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

compass

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 8333

ana kullanım 1

01. çevrelemek 02. kuşatmak 03. elde etmek 04. anlamak 05. başarmak 06. erişmek 07. etrafına daire çizmek 08. etrafını çevirmek 09. etrafını dolaşmak 10. gizli plan kurmak 11. hazırlamak 12. kapsamak 13. kastetmek 14. kavramak 15. sarmak 16. tertip etmek

ana kullanım 2

01. pusula 02. pergel 03. yayçizer 04. sınır 05. alan 06. erim 07. çemberçizer 08. çevre 09. etki alanı 10. hudut 11. muhit 12. saha 13. diyapazon 14. kapsam 15. menzil 16. sadet 17. tınlaç 18. uzam

bilişim

01. derleyici-çevirici

denizcilik

01. pusula

matematik

01. döngeç

mecaz

01. başarmak 02. elde etmek 03. erişmek

müzik

01. genişlik 02. kapsam 03. ses alanı 04. ses genişliği

seyrüsefer

01. pusla

teknik

01. kompas 02. kumpas 03. çevirmek

COMPASS = Bir düzlem üzerindeki bir mile, serbestçe dönüşü sağlayacak şekilde monte edilmiş, çelikten yapılan mıknatıslı bir iğneden oluşan alet. Bu alet yönleri belirlemede kullanılır. [meteoroloji > ne, nedir, ne demek]

COMPASS = ['kampıs] noun
1 pusula
İngilizce örnek : I'll bring a compass in case we get lost.
Türkçe çevirisi : Bir pusula getireceğim, bakarsın kayboluruz.
2 pergel
İngilizce örnek : An architect uses a compass.
Türkçe çevirisi : Mimar pergel kullanır.
3 sınır, alan

COMPASS = nasıl okunur, okunuşu /'kampIs/ isim

1: 0 ms