• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

quarter

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 2303

bilim teknik

QUARTER = ['kwo: tı] noun
1 çeyrek, dörtte bir
İngilizce örnek : She cut the apple into quarters.
Türkçe çevirisi : Elmayı dörde böldü.
2 çeyrek saat
İngilizce örnek : Fifteen minutes make a quarter of an hour.
Türkçe çevirisi : On beş dakika çeyrek saat yapar.
İngilizce örnek : It is a quarter to five.
Türkçe çevirisi : Saat beşe çeyrek var.
İngilizce örnek : It is a quarter past ten.
Türkçe çevirisi : Saat onu çeyrek geçiyor.
3 üç aylık süre
İngilizce örnek : We pay the gas bill every quarter.
Türkçe çevirisi : Gaz faturasını üç ayda bir öderiz.
4 AE. 25 sent
3 mahalle, semt
4 bölge
* quarters = kışla, konak; lojman
İngilizce örnek : The soldiers are in winter quarters.
Türkçe çevirisi : Askerler yaz kışlasında.
İngilizce örnek : The workers' quarters are behind the factory.
Türkçe çevirisi : İşçilerin lojmanları fabrikanın arkasında.

QUARTER = nasıl okunur, okunuşu /'kwo:tI/ isim

1: 0 ms