• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

circle

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 1979

hekimlik

madencilik

CIRCLE = ['sö: kıl] noun
1 çember, daire * eşanlamlı : sphere, orb, cycle, disc
İngilizce örnek : The radius of this circle is ten centimetres.
Türkçe çevirisi : Bu çemberin yarıçapı on santimetredir.
2 halka * eşanlamlı : ring, round
İngilizce örnek : The children formed a circle.
Türkçe çevirisi : Çocuklar bir halka oluşturdu.
3 çevre * eşanlamlı : region, area, periphery
İngilizce örnek : They refused to let her into their circle of friends and left her all alone.
Türkçe çevirisi : Onun arkadaş çevrelerine girmesini reddettiler ve onu yalnız bıraktılar.
4 (tiyatro, vb) balkon
¤ verb
1 çember içine almak * eşanlamlı : encircle, enclose
2 çevresini dolaşmak * eşanlamlı : surround, round
İngilizce örnek : The plane is circling over the airport until it is safe to land.
Türkçe çevirisi : İniş emniyetli olana kadar uçak havaalanı üzerinde dolaşıyor.

CIRCLE nasıl okunur, okunuşu /'sö:kıl/ isim

1: 0 ms