• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

modest

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 4982

MODEST = ['modist] adjective
1 alçakgönüllü, mütevazı * eşanlamlı : humble, unassuming, unpretentious * karşıtanlamlı : immodest, arrogant
İngilizce örnek : She is both rich and modest.
Türkçe çevirisi : O, hem zengin hem de alçakgönüllü.
İngilizce örnek : She is modest about her achievements.
Türkçe çevirisi : Başarıları konusunda alçakgönüllü.
2 sade, gösterişsiz, mütevazı * eşanlamlı : ordinary, simple * karşıtanlamlı : show, gaudy
İngilizce örnek : He has a modest income.
Türkçe çevirisi : Onun mütevazı bir geliri var.

MODEST = nasıl okunur, okunuşu /'mOdist/ sıfat

1: 0 ms