• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

basit

Türkçe - İngilizce

ilgili sözler / related words

3-b imli basit alan grafiği bar veya oda servisi olmayan basit restoran ve otel zinciri basit 3-b pasta grafik basit 3-b yüzey grafiği basit açı basit adamlar basit ağ basit ağ yönetim protokolu basit ağız kenarı basit akreditif basit alan grafiği basit alarm basit alarm safhası basit aletli müdahale basit alveolar bez basit anahtar basit arabellek basit arama basit arapça basit arazi kesiti krokisi basit arbitraj basit ark basit armonik hareket basit asfiksant basit astigmat anizometropi basit atak basit atrofi basit ayak değiştirme basit ayin basit ayrı dikiş basit bağlantılı basit bağlantılı bölge basit bağlantılı uzay basit bağlılaşım basit bakteriyel konjonktivit basit bakteriyel konjunktivit basit bara basit başak basit bezler basit bib basit bilet uygulaması basit bir biçimde basit bir görev basit bir görüntü basit bir mesele basit bir nedenden dolayı basit bir şekilde basit bir şeye bağlı olmak basit bir top oyunu basit bir yanlış anlama basit birim basit birlikte gidişim basit birlikte gidişim çözümlemesi basit boyama basit bölüm basit bölünme basit buhar makinesi basit buharlaştırıcı basit burulma basit cebirsel genişleme basit cevher basit cisim basit cisim genişlemesi basit cümle basit çekirdekli ve klorofilsiz mikroskobik organizmalar basit çerçeve basit çeşitlendirme basit çevrim basit çiçek basit çiçek durumu basit çizgi grafiği basit çizgiler basit çoğaltan basit çoğunluk basit çoğunlukla alınan karar basit çok yüzlü basit çokyüzlü basit çökelme basit çözüm basit çubuk grafik basit daldırma basit dalga basit dalga boyu bölmeli çoklama basit defter tutma usulü basit değişken basit dekor basit deney tasarımı basit denge bacası basit denklem basit detay basit devlet basit devre basit deyim basit difuzyon basit difüzyon basit dikiş basit dislokasyon basit dizi tekrarları basit doğrulama basit doğrusal regresyon basit doğrusal regresyon analizi basit dosyalar basit dönüşüm basit dörtgen basit döşeme basit dtc basit eğilme basit eğme basit eğri basit ekonomi basit emek basit emülsiyon basit engel basit episklerit basit erişim basit etki basit eylem basit eylem cümlesi basit faiz basit faiz oranı basit febril konvülsiyon basit finansal teminat yöntemi basit fiziksel kanal basit fobi basit fonksiyon basit gaz basit geçici olay basit geçit çifti basit geçitler basit gelecek zaman basit gelişigüzel örnekleme basit gerileme analizi basit gerilme basit getiri oranı metodu basit getiri oranı yöntemi basit görüş yöntemi basit gösterge basit gövde biçimleri basit göz basit göz yapısı olan basit göze bölünmesi ile ilgili basit gözlem basit grafik tekniği basit grup basit gübre basit gücü teli basit halk basit halka grafik basit hareket modülü basit harmonik dalga basit harmonik devinim basit harmonik hareket basit harmonik kuvvet basit harmonik titreşim basit hata basit hedef basit hırsızlık basit hırsızlık–türkiye basit hızlı hücum basit hipermetrop anizometropi basit hipermetrop astigmatizm basit hipermetrop astigmatizma basit hipotez basit hücum basit ışık mikroskobu basit ibranice basit iflas basit ihtimal basit ikrar basit iktiyoz basit ilişki basit imza basit indirgeyici şeker basit ingilizce basit iskele basit iş basit işçilik basit işlem etkeni basit işleri yapan işçiler basit kabinli ve yemeksiz uçuşlu havayolu basit kadın basit kafes kiriş basit kafes tasarımı basit kalabalık basit kama denklemesi basit kapalı eğri basit kapalı eğri teoromi basit kâr payı basit kârlılık oranı basit kaslar basit kavşak detayı basit kaydırma dönüşümü basit kelime basit kenar detayı basit kesir basit kesirlere ayırarak integralleme basit kesirlere ayırma basit kesirlere ayırma metoduyla integrasyon basit kesirlere ayırmak basit kesme basit kesme dekor basit kesme dekorlama basit kesme deneyi basit kılavuz kesici basit kırık basit kırlangıç kuyruğu basit kırlangıç kuyruğu birleştirme basit kıvrımlı tübüler bez basit kimse basit kimseler basit kip basit kiriş basit kirişli köprü basit kitle genetik modeli basit klinometre basit kompartıman sürgüsü basit konik harita basit konik harita projeksiyonu basit konjenital pitoz basit konjenital ptozis basit konjunktivit basit korelasyon basit korelasyon analizi basit kök basit kural basit kübik basit küresel üçgen basit laiz basit latince basit latis tasarımı basit lipitler basit liste basit madde basit maddeden canlı oluş mu basit makas basit makas bölümü basit makas durumu basit makas yarıçapı basit makaslama basit makine basit mania basit market alanı basit megalokornea basit menfez basit merdane basit mesnet basit mesnetleme basit mesnetlenmiş basit meta üretimi basit metin basit meyve basit mikroskop basit miyop anizometropi basit miyop astigmatizm basit miyop astigmatizma basit modül basit muhakeme usulü basit muhasebe basit muhasebe kayıt usulü basit muhasebe usulü basit muhasebe yöntemi basit müdahale basit müşahede basit nedenlerle çalışanları işten atan işveren basit nesne erişim protokolü basit nevüs basit nokta basit noktalar basit nükleer silah basit nükleer silahın kullanılması basit obje ulaşım protokolü basit olağandışı eğri basit olay basit olmak basit olmamak basit olmayan basit olmayan bölge basit olmayan hipotez basit orantı basit organizasyonlu canlılar basit ortalama basit ortalama maliyet basit ortalama yöntemi basit oy çokluğu basit ölçüm basit ön mide işlev bozukluğu basit ön planını yapmak basit önerme basit örnek basit para miktar kuramı basit paralel devre basit parola basit pasta grafik basit pbib basit perceptron basit perforasyon basit periodontitis basit periyodik fonksiyon basit pistil basit plak basit plak köprü basit posta aktarım protokolü basit posta aktarma protokolü basit profil basit proje basit protein basit proteinler basit pütürlü lastik basit radar grafik basit radyal türbin basit rakkas basit rassal örneklem basit rassal örnekleme basit rastgele örnek basit rastgele örnekleme basit refleks hareket basit regresyon basit regresyon analizi basit riziko basit ruhsat basit saldırı basit salkım basit sargılı basit sarkaç basit seri basit ses basit ses kaynağı basit seta basit sıkıştırılabilir madde basit sil basit sindaktili basit sindirim bozukluğu basit siper basit sorumluluk basit söz basit sözlerle basit stok basit suç basit sünme basit süreç basit süreç faktörü basit sürekli dikiş basit süssüz basit sütun grafik basit şebeke basit şeker basit şeker (monosakkarid) basit şekil basit şekillerle boyamak basit şemsiye basit şey basit şizofreni basit şurup basit tabanlı su kanalı basit tablo basit tampon denetimi basit tamponlama basit tanecik basit tarama basit tasarım basit tazminat talebi basit tek kollu kundak basit tesadüfi örnekleme basit tesadüfi sondaj basit tesviye basit tip basit ton basit toplam endeks basit toplam indeks basit trend analizi basit tröst basit tübüler bez basit tümce basit tür basit usul basit usulde defter tutma basit usulde vergileme basit üretim basit üretim sistemi basit varsayım basit ve eğlendirici yazılar basit ve kolayca hazırlanan yemekler satan lokanta basit ve notasız eşlik basit ve rahatsız basit ve sade eğlence yeri basit ve standart gıdalar basit veri elemanı basit veri kategorisi basit veya tek taraflı muhasebe yöntemi basit vezinli şiir basit xy grafik basit yaklaşma ışık sistemi basit yansız örnekleme basit yapı basit yapılı canlılar basit yapılı organizma basit yaprak basit yaprak tipleri basit yargılama usulü basit yargılama usulünü tatbik eden bir mahkeme basit yaşamak basit yaşayış basit yay basit yayılım basit yayınım basit yemekleri hemen hazırlayan büfe veya restoran basit yeniden üretim basit yevmiye defteri basit yiyecekler basit yöntem basit yörüngesel uçuş basit yumurtalık basit yunanca basit yük devretme basit zaman basit zamanlar basit zincir bir şeyin en basit ama en önemli kısımları çoğaltılmış basit emek çok basit çok basit (kullanımı, anlaşılması vb) çok basit bir şekilde yaşamak çok basit birleştirme çok basit canlı çözümü basit sorun daha basit bir problem çöz daha basit bir problemi çözmek daha basit ve sistemleşmemiş ayinler yapan kilise değiştirme faktörleri basit hesaplama yöntemi el önü vuruşta basit hata en basit çözüm en basit deyimiyle en basit sözlerle en basit şekil en basit şekildeki kesir en basit tabiriyle en basit terim en basit terimlerle ifade etmek en eski ve basit yunan mimari tarzı eşzamanlı basit sarkaç farklı basit fikirlerin birleşiminden oluşan bir mod fazla basit gayet basit hafif yemek yenebilecek küçük basit restoran (genellikle bir tezgâhta oturarak) her şeyi basit yap hiç basit bir iş değil iki basit atak iki basit molekülden oluşan bileşim iki koltuklu ve basit gövdeli açık sportif tipi taşıt il mahkemesinde basit muhakeme usulü ilkel veya basit bir biçimde yaşamak işte o kadar basit kaba ve basit adam kapalı basit eğri karmaşık değil basit yaparsan daha iyi olur kısa sürede hazırlanabilecek basit yemekler veren kafe kısa ve basit şarkı madene benzer basit cisim mevzi dışı basit tahkimat mürekkep hidrokarbonların daha basit moleküllü hidrokarbonlara ayrılması ameliyesi o kadar basit değil organik madde iyice ayrışmış ancak basit bileşikler hâline gelmemiş pek basit peynir ve biradan oluşan basit yemek pratik basit sade ve basit sadeleştirilmiş (en basit şekil) sonlu basit gruplar sözdiziminde basit bir biçim özelliği taşıyan en küçük bir birim tablo basit tasarımı karışık işlevi basit tek gözlü basit yarı kayar' kalıp tek kutuplu basit envertör uluslararası basit yeniden satış yaprak sapı kökü olmayan basit bitki yardımcı tel askılı basit seyir teli yarı basit lie grupları yarı basit modül yastıklamasız basit diskli kavrama yazılı basit sözleşme

1: 0 ms