• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

manifest

Türkçe - İngilizce

ana kullanım

manifest

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 4670

denizcilik

MANIFEST = Eşyanın taşıyıcı ve acentesi tarafından düzenlenen, taşımaya ve taşıma konusu eşyaya ilişkin bilgilerin yer aldığı form.

MANIFEST = Manifesto. Taşıyıcı ve acentesi tarafından hazırlanan detayların listesini gösteren belgedir. Gemideki toplam kargonun özet detaylarıdır. Genellikle gümrük amaçlı kullanılır.

MANIFEST = ['menifest] adjective
açık, belli * eşanlamlı : obvious, apparent, plain, clear, visible, evident * karşıtanlamlı : hidden
¤ verb
göstermek, ortaya koymak * eşanlamlı : exhibit, show, display

MANIFEST = manifest nedir; manifest ne demek; manifest Türkçesi; manifest nasıl okunur, okunuşu /'mEnifest/ sıfat

1: 0 ms