• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

lavish

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 15225

LAVISH = ['leviş] adjective
1 savurgan, tutumsuz * eşanlamlı : extravagant, prodigal, wasteful, thriftless, excessive
İngilizce örnek : We can't afford such a lavish party with the limited means available.
Türkçe çevirisi : Mevcut sınırlı olanaklarla böyle savurgan bir partiye gücümüz yetmez.
2 cömert, eli açık * eşanlamlı : generous, liberal, open-handed * karşıtanlamlı : mean
3 bol, çok * eşanlamlı : abundant, plentiful, profuse, copious, effusive * karşıtanlamlı : scant
İngilizce örnek : The guests were impressed by the lavish banquet.
Türkçe çevirisi : Konuklar bol şölenden etkilendi.
¤ verb
(lavish sth on sb/sth) cömertçe vermek, cömertçe dağıtmak
İngilizce örnek : What a vast amount of money he is lavishing on his lover!
Türkçe çevirisi : Sevgilisine ne kadar da çok miktarda para veriyor! (Sevgilisine su gibi para akıtıyor.)

LAVISH = nasıl okunur, okunuşu /'lEviş/ sıfat

1: 0 ms