• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

kesilme

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 6385

istatistik

iş dünyası

ticaret

KESİLME = (kesilme nedir; kesilme ne demek; kesilme İngilizcesi) Bilgisayar dizgesinde yürütülen bir görevin herhangi bir donanım biriminden gelen uyarı üzerine kesilip güdümün, geçici bir süre için, uyarıyı işleyecek göreve geçirilmesi.

KESİLME = (kesilme nedir; kesilme ne demek; kesilme İngilizcesi) Kesilmek işi.

kesilme = inkıta [öz Türkçe - eski terim]

kesilme = interrapşın [öz Türkçe - eski terim]

kesilme = withdrawal [öz Türkçe - eski terim]

kesilme = inkıtâ [Türkçe - Osmanlıca]

kesilme = kat' [Türkçe - Osmanlıca]

kesilme = sekte [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms