• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

block

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 1902

ana kullanım

01. tıkamak 02. büyük bina 03. parsel 04. tomruk

ana kullanım 1

01. tıkamak 02. önünü kesmek 03. önlemek 04. engellemek 05. kapamak 06. kalıplamak 07. baltalamak 08. barikat kurmak 09. bloke etmek 10. bloklamak 11. engel olmak 12. kalıba geçirmek 13. kalıpla biçim vermek 14. karşı gelmek 15. kesmek 16. bağlamak 17. durdurmak 18. ket vurmak

ana kullanım 2

01. kütük parçası 02. kaya parçası 03. taş parçası 04. bir bütün olarak düşünülen miktar 05. klişe 06. kalıp 07. binalar dizisi 08. blok 09. birlik 10. cellat kütüğü 11. arsa parçası 12. tıkayan şey 13. engel 14. tıkama 15. tıkanıklık 16. makara 17. palanga 18. bina bloku 19. bir bütün oluşturan şeyler 20. blok apartman 21. bölüm 22. büyük odun parçası 23. büyük parça 24. kâğıt bloğu 25. mâni 26. müzayede masası 27. apartman 28. basma kalıbı 29. iki cadde arasındaki binalar 30. kütle 31. kütük 32. makara evi 33. sıkışıklık 34. tutukluk

askeri

01. durdurmak 02. eşya bloğu 03. takoz 04. toplu imla hakkı 05. yığma fren bloku

bilişim

01. öbeklemek 02. önle 03. tıkanma

demiryolu

01. hat bloğu 02. kanton

denizcilik

01. rule 02. bastika 03. makara 04. porinçine

edebiyat

01. kümeleme

eğitim

01. bölüm

havacılık

01. önünü kapatmak 02. tıkanmak

hekimlik

01. duraklama 02. kesilme 03. blokaj 04. bölgesel anestezi 05. engelleme 06. engelleyici 07. koruyucu 08. önleyici 09. tıkayıcı

hukuk

01. seri 02. toplu

inşaat

01. ada 02. bina bloğu 03. kadastro adası 04. bina 05. bölge 06. çiftlik 07. yapı

istatistik

01. bölük

iş dünyası

01. deste 02. demet 03. tomar 04. bir defada satılan çok sayıda değermi kâğıt 05. kapatmak 06. bloke etmek 07. döviz işlemini kısıtlamak

kentbilim

01. işhanı 02. işkonağı

kriket

01. sopayla durdurmak

metalbilim

01. cam kesici kafası 02. kütük 03. mastar kalıp

mimarlık

01. kütük 02. masif 03. tomruk 04. yığma

spor

01. karşılama 02. blok yapmak

şeker

01. çapalamak 02. yarmak

tarım

01. ada 02. ağaç kütüğü 03. tomruk

teknik

01. motif 02. öbek 03. takoz 04. torno 05. gövde 06. ada 07. koca taş 08. öbeklemek 09. satır 10. tahta tezgâh 11. takoza almak

tekstil

01. blok baskı 02. tekstil baskısı 03. el baskı kalıbı

tesisat

01. kapatma

voleybol

01. blok yapmak 02. duvar

yerbilim

01. kütle

ilgili sözler / related words

a chip of the old block a chip off the old block accumulator block address block advertising block aerated concrete block affine alpha-resolvable block design agreements covered by block exemption regulations air block aircraft block speed airscrew thrust block alpha-resolvable block design aluminium cylinder block aluminum cylinder block always block anaesthetic block anchor block anchoring block angle block ankle block anvil block apartment block apartment block management apartment block management meeting arch anchor block arch block artificial stone block ash breccia bomb or block tephra asphalt block asphalt block pavement assembly block atkinson facial nerve block atkinson retrobulbar block atrioventricular block attack block automatic block signal automatic-control block diagram automobile engine block av block background block error baffle block balanced block design balanced complete block design balanced incomplete block balanced incomplete block design basic block basketball body block batch soil block press be a chip of the old block bearing block bee block bending block bifascicular block bilateral bundle branch block binary block design bite block block (up) block a bill block a shot block aborted block adjustment block advertisement block and pulley block and tackle block and tackle with two doublebocks block antenna block arc block arch block arrangement block arrows block bill block booking block brake block brazing block brick block building block buster block busting block calls block cancel character block carrier block caving block chain block chaining block check block check character block cipher block clutch block coal block code block codes block coefficient block comparison block condenser block contract block control block cookie block cookise block copolymer block copolymerization block copolymers block copy block copy delete move block cream block currency block cursor block cut block cutting machine for marble block deck block delete block design block detailed configuration block device tables block diagonal matrix block diagonalized matrices block diagram block diagram method reliability block diamond block direction block distortion block drawing block effect block efficiency block elements block encryption block exclusive nor block exclusive or block exemption block exemption regulation block exemptions block face block factor block feed block field block funds block gap block gasket block gauge block glide block grant block graph block hammer block handle block handler block header block heating block heel block height block hit block hooking and lashing eye block hour block house block ice block ignore character block in block index block index map block insurance block iron block irrigation block kankar block landslide block lava block lay-out block layout block learn multiplier block length block letter block letters block line block lining block list block load block load full block loading block mark block matrix block mode block mold block motor block mould block move block movement block multiplex block number block of finance block of flats block of houses block of loose rock block of metal block of offices block of postage stamp block of shares block off block one's light block operation block order block out block overhead block paint block paragraphs block parity block party block path block pavement block paving block payload block permeability testing device block pin block plan block plane block plot block point block policy block polymer block polymerization block position block practice block pricing block print block printing block pulley block punch block punch index test block quantization block quotation block radiator block rake block randomization block rate schedules block records block reek block release block return shot block sale block sample block scheduling block search block selection block sender block shipment block size block slip block solo block somebody's view block sort block sorting block spam block stacking block statement block statue block stone block storing block stowage loading block structure block structured language block sum check block switching block switching instruction block system block tactics block text block the ball block the light block the road block thermal insulation block tilting machine block time block timetables block tin block to serve block track block trade block trading block train block transaction block transfer block transfer attempt block transfer efficiency block transfer failure block type block type map block unsolicited email block up block up body block up coupling block valve block vote block wall block wheel bond-beam block bottom block brace block brake block brake block alignment link brake block bush brake block hanger brake block hanger bracket brake block holder brake block key brake block shoe brake block spring brake block support breech block breech block bushing breech block carrier breech block operating handle breech block operating handle sleeve breech block weight breeze block buffer block build up opposition block building block building block module building block module method building block principle bull block bundle branch block bundle-branch block buntline block burner block butcher's block butt block cable block cable for connector block converter module cable for connector/terminal block converter module cable for terminal block converter module cadastral block calibration block cam block cam in block capsular block syndrome carbon block carbon block refractories cargo block cast iron pillow block cat block cavity block cavity concrete block wall ceiling block cement block centering block central bearing block chain block chain block design chill block chimney block chip of the old block chip off the old block chock block chock-a block chop block chopping block chuck block ciliary block glaucoma cinder block cinder concrete block circular block city block clearing block closed deck block closure block clump block collar thrust block combined spinal epidural block commanded block signal comment block communist block complementary block complementary block design complete atrioventricular block complete av block complete block complete cardiac block complete heart block complication of stellate ganglion block composite block design composite brake block concrete block concrete block wall concrete hollow block concrete paving block conduction block configuration block congenital complete atrioventricular block connected block design connecting block connection block connector block connector block converter module connector/terminal block converter module connor block runner contact block continuous soil block press control block corbel block core block corner block cover block cross court block crossing block crown block crusher block cushion block cushioned push block cutter block cyclopean block cylinder block cylinder block clamping fixtures cylinder block coolant passage cylinder block gasket cylinder block heater cylinder head block data block data control block data link terminal block date block declining block pricing deflecting block demolition block depolarization block derrick block derrick gin block development block diagnostic stellate ganglion block dicyclic block design die block diesel engine block differential block discharge end block disconnected block design distribution block dna rereplication block dollar block double balanced incomplete block design double block double block design double block design with nested block factors double brake block holder double composite brake block double shoe brake block double solid brake block down block downthrown block drawing block drop block drop the ball behind the block dual block design dummy block early block eastern block ebt surrounding block editing block electric block boundary end block end of transmission block character end-of-transmission block character energy dispersion block engine block engine block assembly engine block heater engine block heater function entrance block entry block eps block erection bay block beam details erection bay block cross section erection bay block sectional plan erratic block estimated off block time exit block extension of a block design faf block falling block fault block feed-end block fiddle block field block anaesthesia file control block file register in the block switching method filler block filter block firing pin block safety first degree heart block first grade atrioventricular block first-degree atrioventricular block fish block fisher block design fitter block fixed block length fixing block flaring block flight block float block floor block flow block flow chart block diagram flue block flux block flux-line block

1: 1 ms