• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

abscission

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 71734

ABSCISSION
leaf abscission = yaprak dökümü
fruit abscission = meyve dökümü
abscission zone = ayrılma bölgesi
abscission layer = ayrılma tabakası
abscission process = ayrılma süreci
abscission line = ayrılma çizgisi
abscission control = ayrılma kontrolü
abscission signal = ayrılma sinyali
abscission timing = ayrılma zamanlaması
abscission mechanism = ayrılma mekanizması
abscission cells = ayrılma hücreleri
abscission research = ayrılma araştırmaları
abscission induction = ayrılma indüksiyonu
abscission inhibition = ayrılma inhibisyonu
abscission-related genes = ayrılma ile ilişkili genler
abscission zone formation = ayrılma bölgesi oluşumu
abscission layer development = ayrılma tabakası gelişimi
abscission control genes = ayrılma kontrol genleri
abscission-regulating hormones = ayrılmayı düzenleyen hormonlar
abscission-deficient mutants = ayrılma eksiklikli mutasyonla

ilgili sözler / related words

1: 0 ms