• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

influence

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 521

INFLUENCE = ['influıns] noun
1 etki * eşanlamlı : effect, weight
İngilizce örnek : His teacher had a great deal of influence on him.
Türkçe çevirisi : Öğretmeninin onun üzerinde büyük bir etkisi oldu.
İngilizce örnek : Islam has much influence on Turkish people.
Türkçe çevirisi : İslamiyetin Türk halkı üzerinde büyük bir etkisi vardır.
2 nüfuz, sözü geçerlik * eşanlamlı : power, control, authority, rule, mastery
İngilizce örnek : I am afraid I have no influence on my children.
Türkçe çevirisi : Maalesef çocuklarım üzerinde nüfuzum yok. (Maalesef çocuklarıma söz geçiremiyorum.)
İngilizce örnek : He got the job through influence.
Türkçe çevirisi : Nüfuz kullanarak (torpille) işe girdi.
¤ verb
etkilemek * eşanlamlı : affect, impress, control
* under the influence of = -in etkisi altında

1: 0 ms