• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

tesir

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 3624

iş dünyası

TESİR = (tesir nedir; tesir ne demek; tesir İngilizcesi) Etki: «Bazılarının da kanaati şudur ki iyi ahlakta çalışmanın rolü ve tesiri vardır.» - = N. F. Kısakürek.

tesir = etki [eski terim - öz Türkçe]

tesir = etkime [eski terim - öz Türkçe]

tesir = impresyon [öz Türkçe - eski terim]

1: 0 ms