• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

fors

Türkçe - İngilizce

hekimlik

fors = güç [eski terim - öz Türkçe]

FORS = (fors nedir; fors ne demek; fors İngilizcesi) İng. force 1. Devlet başkanının bulunduğu yerlere, amirallerin çalıştıkları kuruluşlara veya gemilere, generallerin garnizonlarına ve bu düzeydeki görevlilerin arabalarına çekilen üç veya dört köşeli bayrak. 2. mec. Söz geçirirlik, saygınlık. 3. mec. Gösterişlilik. 4. den. Gidon.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms