• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

hiddetli

Türkçe - İngilizce

şiirsel

hiddetli = kızgın [eski terim - öz Türkçe]

hiddetli = öfkeli [eski terim - öz Türkçe]

HİDDETLİ = (hiddetli nedir; hiddetli ne demek; hiddetli İngilizcesi) Kızgın, öfkeli, pürhiddet: «Mağrur, bazen zalim olacak kadar hiddetli, bazen çok müşfik ve hassas bir tabiattadır.» -A. H. Çelebi.

1: 0 ms