• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

violent

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 2879

VIOLENT = ['vayılınt] adjective
1 sert, şiddetli * eşanlamlı : strong, forcible, forceful; fiery, harsh, severe, acute, intense; turbulent, stormy
İngilizce örnek : The storm was violent.
Türkçe çevirisi : Fırtına şiddetliydi.
İngilizce örnek : I don't like films that are very violent.
Türkçe çevirisi : Çok şiddetli (şiddet içeren) filmlerden hoşlanmıyorum.
2 zorlu, saldırgan * eşanlamlı : aggressive, furious, fierce, savage
İngilizce örnek : He has a violent temper.
Türkçe çevirisi : Vahşi (agresif) bir mizacı var.

1: 0 ms