• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

angry

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 3450

ANGRY = ['engri] adjective
1 kızgın, öfkeli * eşanlamlı : furious, inflamed * karşıtanlamlı : happy, peaceful, tranquil
İngilizce örnek : I am angry with you – you kept me waiting for long.
Türkçe çevirisi : Sana kızgınım – beni uzun süre beklettin.
İngilizce örnek : My parents are very angry about my exam results.
Türkçe çevirisi : Annem ve babam sınav sonuçlarımdan dolayı çok kızgın.
İngilizce örnek : Tell me the truth, I won't get angry.
Türkçe çevirisi : Bana doğruyu söyle, kızmayacağım.
İngilizce örnek : The girl's father got angry when she got home so late.
Türkçe çevirisi : Eve o kadar geç dönünce kızın babası kızdı.
2 dargın
İngilizce örnek : Are you angry with me?
Türkçe çevirisi : Bana dargın mısın?

ilgili sözler / related words

1: 0 ms