• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

furious

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 8866

FURIOUS = ['fyuıriıs] adjective
1 öfkeli * eşanlamlı : angry, enraged, irate, raging
İngilizce örnek : I got furious because I was unfairly treated.
Türkçe çevirisi : Öfkelendim çünkü bana haksızca muamele edildi.
İngilizce örnek : He was furious with his secretary, but he calmed down with some good news.
Türkçe çevirisi : Sekreterine çok kızdı ama iyi bir haberle sakinleşti.
2 azgın * eşanlamlı : frantic, frenzied, violent, savage, fierce; turbulent, stormy * karşıtanlamlı : calm

FURIOUS nasıl okunur, okunuşu /'fyuıriıs/ sıfat

ilgili sözler / related words

1: 0 ms