• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

wild

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 1670

ana kullanım

bitkibilim

WILD = [wayld] adjective
1 vahşi, yabani * eşanlamlı : untamed, undomesticated, ferocious; primitive, savage, uncivilized; barbarous * karşıtanlamlı : tame
İngilizce örnek : Wild animals still exist in the forests.
Türkçe çevirisi : Hâlâ ormanlarda vahşi hayvanlar var.
İngilizce örnek : She collected wild flowers for her mother.
Türkçe çevirisi : Annesi için yabani çiçekler topladı.
2 azgın, hiddetli, kızgın * eşanlamlı : uncontrolled, unruly, fierce, furious
İngilizce örnek : He's really a wild boy, his parents can't control him.
Türkçe çevirisi : Gerçekten azgın bir çocuk, anne babası onu kontrol altına alamıyor.
3 şiddetli, sert, fırtınalı * eşanlamlı : violent, stormy, turbulent, riotous, rowdy, furious
4 çılgın, deli * eşanlamlı : madcap, foolhardy, foolish, imprudent, sill; crazy

1: 0 ms