• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

expose

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 7834

ana kullanım

01. açmak 02. korunmasız bırakmak 03. etkisinde bırakmak 04. maruz bırakmak 05. ifşa etmek 06. açığa vurmak 07. meydana çıkarmak 08. göstermek 09. sergilemek 10. teşhir etmek 11. foyasını ortaya çıkarmak 12. ışığa tutmak 13. pozlandırmak 14. maruz kalmak 15. çekmek 16. açıkça göstermek 17. açıklamak 18. açıkta bırakmak 19. afişe etmek 20. foyasını çıkarmak 21. gözler önüne sermek 22. meydana koymak 23. ortaya çıkarmak 24. ortaya koymak 25. açığa çıkarmak 26. bırakmak 27. -e tutmak 28. ışıklandırmak 29. karşı karşıya bırakmak 30. karşı karşıya getirmek 31. ortada bırakmak 32. ortaya vurmak 33. sergiye koymak 34. sermek 35. terk etmek 36. tutmak

ana kullanım 1

01. açıklama 02. izah

ana kullanım 2

01. ifşa 02. teşhir 03. açığa vurma 04. gerçekleri açıklama 05. kamuya açıklama 06. meydana çıkarma 07. ortaya çıkarma 08. kirli çamaşırları açıklama

ana kullanım 3

01. kirli çamaşırları açıklayan makale 02. utanç verici gerçekleri açıklayan yazı

fotoğraf

01. almak 02. çıkarmak 03. filmi ışıklamak 04. ışıklamak

medya

01. poz vermek

teknik

01. yüzleştirmek

tekstil

01. ışıklandırmak

EXPOSE = [ik'spouz] verb
1 maruz bırakmak, karşı karşıya getirmek * eşanlamlı : endanger, jeopardize, risk, hazard
İngilizce örnek : The manager was often exposed to criticism.
Türkçe çevirisi : Müdür sık sık eleştiriye maruz kaldı.
2 ortaya çıkarmak, açığa vurmak * eşanlamlı : exhibit, display, show, reveal, make known, unmask, uncover, bring to light * karşıtanlamlı : hide, conceal, cover
İngilizce örnek : The documentary exposed corruption in high places.
Türkçe çevirisi : Belgesel üst düzey mevkiilerdeki rüşveti açığa vurdu.
İngilizce örnek : Your secret has finally been exposed!
Türkçe çevirisi : Sırrın sonunda ortaya çıktı.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms