• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

defeat

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 3557

DEFEAT = [di'fi: t] verb
yenmek, bozguna uğratmak * eşanlamlı : overcome, conquer, beat, overpower, subdue * karşıtanlamlı : surrender
İngilizce örnek : We are defeating their army.
Türkçe çevirisi : Onların ordusunu yeniyoruz.
İngilizce örnek : The defeated army was driven back across the river.
Türkçe çevirisi : Yenilen ordu nehrin ötesine geri püskürtüldü.
İngilizce örnek : The Liberal Party was defeated.
Türkçe çevirisi : Liberal Parti yenildi (kaybetti).
¤ noun
yenilgi, bozgun * eşanlamlı : beating, overthrow, conquest
İngilizce örnek : This defeat shook us all.
Türkçe çevirisi : Bu yenilgi hepimizi sarstı.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms