• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

ret

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 6629

askeri

deyim / idiom

isim / noun – law

politika

teknik

yöntembilim

ret = geri çevirme [eski terim - öz Türkçe]

ret = rejeksiyon [öz Türkçe - eski terim]

RET nasıl okunur, okunuşu /ret/ eylem

RET = Kan veya kan bileşenleri bağışçısının uygunluğunun sürekli veya geçici olarak askıya alınması.

ret

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 29077

1: 0 ms