• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

crude

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 5322

CRUDE = [kru: d] adjective
1 ham, işlenmemiş * eşanlamlı : unfinished, coarse, raw, rough, unrefined * karşıtanlamlı : finished, polished
İngilizce örnek : Petrol and kerosene are products of crude petroleum.
Türkçe çevirisi : Benzin ve gazyağı ham petrol ürünleridir.
İngilizce örnek : The crude ore requires purifying before it can be of any industrial use.
Türkçe çevirisi : Endüstriyel bir kullanımının olabilmesi için ham cevherin arıtılması gerekir.
2 kaba * eşanlamlı : rude, vulgar, ribald, coarse, indecent * karşıtanlamlı : polite, cultured
İngilizce örnek : I can't stand his crude behavior.
Türkçe çevirisi : Onun kaba davranışına tahammül edemiyorum.
* crude oil = ham petrol
İngilizce örnek : The compounds of crude oil have many uses.
Türkçe çevirisi : Ham petrolün bileşenlerinin birçok kullanım alanı vardır.

1: 0 ms